Fiziksel aktivite, çocukların sağlıklı ve zinde olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri. Bir yandan kemik ve kas kitlesinin sağlıklı olmasını, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskinin azaltılmasını, şişmanlığın önüne geçilmesini sağlarken, diğer yandan çocukta kaygı ve stres gibi sorunların azaltılmasına ve ders başarılarının artırılmasına yardımcı oluyor.

Aktif Yaşam Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Haydar Demirel de fiziksel aktivitenin çocuk sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı ve çocukların okul döneminde daha aktif olmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

BIRAKIN ÇOCUK OYUN OYNASIN
Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukların kaliteli bir yaşam sürmesi için her gün veya haftanın çoğu günü en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmalarını önerdiğini hatırlatan Prof. Demirel, “Okul saatleri ve okul sonrası saatlerde çocuklar için fiziksel aktivite imkânlarının büyük bir kısmını bahçede oyun oynamak, yürüyüş yapmak gibi orta şiddetli aktivitelerin alması gerekiyor. Ayrıca yakalamaca gibi aktif oyunlar oynanabilir, ip atlama, koşma, futbol, basketbol gibi aktivitelerle de fiziksel aktivitenin şiddeti arttırılabilir” dedi.

2009 yılından bu yana Aktif Yasam Dernegi olarak ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ projesini yürüttüklerini belirten Prof. Demirel, “Bu proje ile çocukların gündelik yaşamlarında en uzun zamanı geçirdikleri okulların bahçelerine oyun alanı kurarak ve okullarda oyun faaliyetleri gerçekleştirerek öğrencilerin gündelik yaşamlarında fiziksel olarak aktifleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

OKUL DIŞI ZAMANLARDA AİLE İLE AKTİVİTEYE KATILMALI
Çocukların aileleri ile geçirdikleri vakitlerde de aktif olmalarının önemine değinen Demirel, “Araştırmalar gösteriyor ki, çocukların hareketsiz oldukları zamanların birçoğu evde geçirilen zamanlar. Bu zamanların daha aktif olabilmesi için de ailelere büyük rol düşüyor. Dünya’nın birçok ülkesi çocukların aktifleşmesine katkıda bulunmak için çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu çalışmalarda aileye vurgu yapılıyor. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı konusunda İspanyol bilim insanları, özel sektör, STK ve akademisyenler tarafından birlikte hazırlanan dünyanın ilk konsensüs belgesinde de çekirdek aileye ulaşmanın önemi vurgulanıyor. Çocukların aktif bir okul dönemi geçirmeleri için kilit nokta aileler. Ailelerin çocuklarını hem okulda hem okul dışı zamanlarında aktif olmaya yönlendirmesi gerekiyor. Türkiye’de de bu konuda adımlar atılması büyük bir önem arz ediyor” ifadesini kullandı.

“21. YÜZYILDA OBEZİTE VE HAREKETSİZ YAŞAM TARZI” BİLDİRİSİ SONUÇLARI
CEU San Pablo Üniversitesi Ecza ve Gıda Bilimi Bölümü Başkanı ve İspanyol Beslenme Vakfı Başkanı olan Prof. Gregorio Varela Moreiras tarafından koordine edilen ve Prof. Demirel'in sözünü ettiği çalışma; beslenme, biyokimya, nutrigenomi, endokrinoloji, epidemiyoloji, pediatri, spor bilimleri ve spor hekimliği gibi çok farklı disiplinleri içeren, ülkenin önde gelen 30’u aşkın uzmanının ortak görüşü olup obezite konusunda multidisipliner bir tarihi anlaşmayı içeriyor. Çalışmada yer alan uzmanlar, fazla kilo ve obezite konusunda, başta hareketsiz yaşam biçimi ve fiziksel hareketsizlik olmak üzere, tüm etkenleri analiz eden bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Konsensüs belgesinde varılan sonuçlar arasında öne çıkan noktalar ise şöyle:
• Ailenin tüm farklı yapıları ile doğru ve sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarının edinilebileceği en iyi model olarak değerlendirilmesi konusunda bir fikir birliği bulunmaktadır. Dolayısıyla, önleme konusundaki politikaların ağırlıklı olarak çekirdek aileye ulaşmak ve iletişim kurmaya odaklanması gerekmektedir.
• Obezite çok bileşenli bir olgu olup, enerji dengesi, diyet, hareketsizlik ve fiziksel aktivite gibi konularda alınacak önlemler sağlık sistemlerine dâhil edilmelidir.
• Çok yakın zamana kadar, fiziksel aktivite ve spor, obezitenin önlenmesinde öncelikli bir girişim olarak değerlendirilmemiştir. Multidisipliner araştırma ekiplerine daha fazla sayıda spor bilimcisi ve fiziksel aktivite uzmanı dâhil edilmelidir.
• Gerek fazla kilo ve obezitenin gerekse aşırı hareketsizliğin önlenmesi ve tedavi edilmesinde en iyi model; diyet, fiziksel aktivite ve sosyal yapının birlikte değerlendirildiği bir yaşam biçimidir.
• Farklı yaş grupları çeşitli fiziksel aktivitelerin etkileri hakkında daha fazla bilgilendirilmelidir.