Çocuklar da söz sahibi olacak

Çocuk haklarının korunmasıyla ilgili idari ve yasal düzenleme çalışmaları yapmak üzere oluşturulan ''Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu''nda çocuklar da temsil hakkına sahip olacak.

Anadolu Ajansı 04.04.2012 - 13:26

Çocuklar da söz sahibi olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın başkanlığında çocuk haklarının korunmasıyla ilgili idari ve yasal düzenleme çalışmaları yapmak üzere oluşturulan ''Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu''nda Çocuk Hakları Türkiye Çocuk Koordinatörleri de temsil hakkına sahip olacak.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Başbakanlık Genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ''Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu''nun oluşturulmasına ilişkin 2003 yılındaki Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Genelgede, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlama görevinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verildiği anımsatıldı.

Çocuk haklarının korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, çocuk hakları konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak, çocuk hakları konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere ''Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu''nun oluşturulduğu bildirildi.

STK'LAR DA ÇALIŞMALARA KATILABİLECEK
Genelgeye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kurulda alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonunu yürütecek. Kurul, çalışmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın veya gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında yürütecek.

Kurulda Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kalkınma, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliğinden üst düzey temsilciler ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü de yer alacak.

Kurulun katılımcıları arasında Çocuk Hakları Türkiye Çocuk Koordinatörleri de bulunacak. Bir kız ve bir erkek çocuktan oluşan Türkiye Çocuk Koordinatörleri, iki yılda bir 0-18 yaş arası çocuklar arasından seçiliyor. Kurulda ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı tarafından belirlenecek çocuklarla ilgili faaliyet gösteren diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilci de bulunacak.

Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt kurul ve komite çalışmalarında yer alabilecek.

Kurul kararlarının il ve ilçe düzeyinde uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçe kurulları kurulmasına Kurulca karar verilebilecek. Genelgede, Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, çocuk hakları konusunda kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uygulanması için tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması istendi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...