Danıştay’dan ilaçlı stent kararı

Danıştay 10. Dairesi, ilaçlı stent bedellerinin, sadece belli durumlarda SGK tarafından ödeneceğine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesini hukuka uygun buldu.

Anadolu Ajansı 30.09.2011 - 12:40

Danıştay’dan ilaçlı stent kararı

Bir hasta yakını, koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin yalnızca tebliğde belirtilen şartlarda ödenmesini öngören Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Tebliğin yürütmesinin durdurulması istenen maddesi, koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stentlerin, ''damar çapı 3 milimetrenin altında ve uzunluğu 15 milimetre üzerinde olan olgularda her iki şartı bir arada sağlaması şartıyla SGK tarafından ödeneceğine ve bir hastada en fazla 3 stent bedelinin kurumca karşılanacağına'' ilişkin hükümleri içeriyor.

Dava dilekçesinde, stent bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi konusunda çapının 3 milimetrenin altında, uzunluğunun 15 milimetre üzerinde olması ve en fazla 3 adetle sınırlandırılması yolundaki dava konusu tebliğ hükmünün, hastanın sağlık hizmetine erişim hakkını engellediği öne sürüldü. Dilekçede, tebliğde öngörülen ölçümlere sahip olmaması halinde stent bedelinin kurumca karşılanmaması sonucu hastanın ağır bir maddi yük altında bırakılmasının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı da savunuldu.

Danıştay 10. Dairesi, stent bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi için sınırlandırma getirilmesini hukuka uygun bularak, tebliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...