Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda yaklaşık 200.000 iş kazası meydana geliyor ve yaklaşık 600 kazada travma sonucu organ kaybı yaşanıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, bu kazaların okulların tatile girdiği ve hasat döneminin başladığı yaz döneminde arttığını söyledi. Neden olarak da okulların tatil olması ile acemi çırak olarak işe başlayan öğrencilerin sanayi alanında çalışmasını, hasat döneminin başlaması ile traktör, su motoru, patos gibi riskli makinaların daha fazla kullanılmalarını gösterdi.

ÇIRAKLAR ACEMİLİKTEN, USTALAR DİKKATSİZLİKTEN!

Üretim çevresindeki yetersiz deneyimin yaralanma ve kaza riskini sekiz kata kadar arttırabileceğini ifade eden Özkan, bu tür kazaların sadece deneyimsiz çalışanlar ile ilgili olmadığını, acemi çıraklar kadar ustaların da uzuv kopması ile sonuçlanan kazalar yaşadığını söyledi.

“Uzun yıllardır profesyonel olarak yaptığı işi, iş güvenliği kurallarına uymadan daha kolay ya da hızlı yapabileceğini düşünen dikkatsiz ustaların sayısı da maalesef az değil” diyen ve aynı zamanda İÜ İstanbul Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı olan Özkan, özellikle bu dönemde sık görülen uzuv kopmalı kazalarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine değindi.

İLK 6 SAAT VE KOORDİNASYON ÇOK ÖNEMLİ!

Uzuv kopması ile sonuçlanan kazalarda uzvun eski işlevine kavuşması ihtimalinin, zaman yönetimi ve uygun koşullar ile ilgili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, “Kaza yaşandığında yaralıya acil olarak nasıl müdahale edileceği, kopan parçanın nasıl korunup taşınacağı bilinmiyorsa, hastanın nakil edileceği sağlık kuruluşu koordine edilmemişse, yaralı kişi hayatına bir parçası olmadan devam etmek zorunda kalabilir” dedi.

Kopan uzvun yaşama süresinin uygun koşullar altında 2 ila 6 saat arasında olduğunu belirten Özkan, yaralının en kısa sürede “Rekonstrüktif Mikrocerahi” konusunda deneyimli sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğini belirtti. “Kopan parça mümkünse serum fizyolojik ile yıkanmış ve steril sargı bezi ile sarılmış şekilde plastik bir torbaya, bu torba da içinde buzlu su dolu ikinci bir torbaya konulmalı. Kopuk parça buz ile direkt olarak temas etmemeli ve kopuk parçanın donmamasına özen gösterilmelidir. Vücuttaki yaralı kısım ise kalp seviyesinin üstünde tutulmalı ve yara üzerine steril pansuman ile baskı yapılarak kanamanın durması sağlanmalı, profesyonel olmayan turnike uygulamalarından kaçınılmalıdır” bilgisini paylaştı.

VAKİT KAYBETMEDEN 112 ACİL SERVİSİ ARAYIN

İlk yardım uygulamasını takiben, kazazedenin tedavisinin yapılacağı “Acil Rekonstrüktif Mikrocerahi Uygulamaları” konusunda deneyimli bir sağlık kuruluşuna ulaştırılabilmesinin önemine vurgu yapan Özkan, “Özel durumlar dışında, vakit geçirilmeden Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Servis numarası aranarak uzuv kopmalı yaralanmaya dair sağlıklı ve yeterli bilgi verilmeli, uygun Replantasyon Merkezinin koordine edilmesi ve yaralının o merkeze nakli için yardım ve destek istenmelidir” dedi.