Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ve genel sağlık sigortası bakımından sağlık hak sahipliği işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, ''Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği''ndeki değişiklik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğin, bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortası hak sahipliği başvurularında istenecek belgelerle ilgili hükmündeki, ''Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamamı için'' ibaresi, ''Sağlık hak sahipliği, kurumca elektronik ortamda oluşturulanlar hariç, diğer genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kimselerin tamamı için'' şeklinde değiştirildi.