'Halk, özel sağlık sigortalarına özendiriliyor'

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili haberlerle halkın özel sağlık sigortalarına özendirildiğini söyledi.

28.01.2014 - 15:57

'Halk, özel sağlık sigortalarına özendiriliyor'

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, son günlerde tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili haberlerle halkın özel sağlık sigortalarına özendirildiğini ileri sürdü. Öztürk, “Genel sağlık sigortası kapsamının bile istenilen seviyeye gelmediği ülkemizde, bir özel sigorta türü olan tamamlayıcı sigortadan da ancak maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız yararlanabilecek” ifadesini kullandı. 

İHA'ya konuşan ve “fark yok” sigortası olarak da tanımlanan bu sistemle, özel sağlık kuruluşlarındaki ilave ücretlerin de bu sigorta kapsamından karşılanacağı propagandasının yapıldığını söyleyen Öztürk, “Bu da devletin birkaç yıl önce uygulamaya aldığı Genel Sağlık Sigortasının kapsamının, yani karşıladığı kalemlerin sayısının azaltılması, bunun yerine kişilerin cebinden yaptırdıkları sigortanın bu masrafları karşılaması anlamına gelmektedir. Bunun yaratacağı sonuçlardan endişeli olduğumuzu belirtmek isteriz. 2008 yılında Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 98. maddeye bir tamamlayıcı sağlık sigortası sistemi kurulacağı ve bunun koşullarının Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği hükmü eklenmişti. Arkasından SGK 2012/25 sayılı Genelge ile, katılım payı hariç, alternatif tedaviler, ilave ücretler, otelcilik ücretleri ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin üzerinde belirlenen fiyatları içeren diğer sağlık giderlerinin tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanabileceğini duyurdu. Hazine Müsteşarlığı 23 Ekim 2013 tarihinde yayınladığı yönetmelik ile tamamlayıcı sağlık sigortasının tanımını yaptı ve sigorta böylece işlerlik kazanmış oldu. Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamalarında dünya örneklerine baktığımızda çoğunda, göz ve diş bakımı, evde bakım, psikiyatrik muayeneler, tamamlayıcı tedaviler gibi kalemleri kapsadığını görmekteyiz. Kısacası, örnekler de göstermekte ki; bu sağlık sigorta kalemlerinin artması demek, vergi veya primlerden karşılanan sağlık hizmetlerinin kalemlerinin azaltılması anlamına gelmektedir” diye konuştu.

SİGORTADAN ANCAK DURUM İYİ OLAN YARARLANIR
Öztürk açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Genel sağlık sigortası kapsamının bile istenilen seviyeye gelmediği ülkemizde, bir özel sigorta türü olan tamamlayıcı sigortadan da ancak maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız yararlanabilecek, Bunun karşısında, genel sağlık sigortasından yararlanan ancak tamamlayıcı sigorta yaptıramayan kişilerin yararlandığı sağlık hizmetlerinin sayısı azalacaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilen vatandaşlarımızın da cepten sağlık harcamaları artmış olacaktır. Zaten kişi başına sağlık ve ilaç harcamaları OECD ülkelerine göre oldukça düşük olan ülkemizde, vergi ve primlerden karşılanan Genel Sağlık Sigortası aracılığıyla tüm vatandaşların eşit, yaygın ve ücretsiz bir biçimde sağlık hizmetine ulaşması tek amaç olmalıdır. Sağlığın özelleştirilmesi ve cepten ödemelerin artması, yoksul insanlarımızın sağlığa erişiminin daha da kısıtlanması anlamına gelecektir. Kişi başına gelirin düşük ve gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkemizde, tamamlayıcı sağlık sigortası, birçok vatandaşımız için felaket getirir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...