Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde astım hastalarının yoğun bir şekilde acil servislere başvurduğunu belirten Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bayram, hava kirliliğinin görüldüğü bölgelerde astım görülme sıklığının, havanın temiz olduğu bölgelere oranla daha fazla olduğunu söyledi.

Bayram, ''Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde astım hastalığına bağlı ölüm oranlarında artış görülüyor. Hava kirliliği, astımın ortaya çıkmasını tetikliyor. Hava kirliliği hava yollarını tahriş ederek astımın ağırlaşmasına neden oluyor. Hava kirliliği en çok hassas grupları etkiliyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde, çocuklardaki akciğer gelişimi geriliyor, bu da astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının artmasına neden oluyor'' dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?
Prof. Dr. Bayram, küresel olarak görülen iklim değişikliğinin, soğuk olan bölgelerdeki iklimin yumuşamasına yol açtığını, bunun da astım ve diğer alerjik hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırdığını ifade etti. Yağışların azalmasına bağlı olarak çölleşmenin ve bundan kaynaklanan kum fırtınalarının ortaya çıkacağını dile getiren Bayram, şunları anlattı:

''Özellikle su kaynaklarının giderek azalması ve yerleşim birimlerinin kalabalıklaşması birçok solunum yolu hastalığı için risk faktörü oluşturacak. İklimde görülen değişikliklerin yavaşlatılması ve önlenmesi için acil girişimlerde bulunulması gerekiyor. Toplumun konuya ilişkin bilgilendirilmesi de çok önemli. Gerek hava kirliliğinin, gerekse iklim değişikliğinin sağlık üzerinde yaracağı sorunlarla ilgili olarak sağlık personellerine eğitim verilmeli. Kamu kurum ve kuruluşları havanın kirli olduğu dönemlerde vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmalı.''