Teknolojik gelişmeye paralel olarak insanların geçmişe özlem duymasını, "tüketim çılgınlığı"na bağlayan Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Her türlü şeyi hızla tüketir ve haz alamaz hale geldik” diyor.

İnsan beyninin çocukluk döneminde ödül ve ceza sistemiyle çalıştığını ve sadece hazzı kodladığını belirten Yrd. Doç. Gül Eryılmaz, modern yaşamın bir getirisi olan popüler kültür ve hızlı tüketimin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi şu sözlerle değerlendiriyor:

“Çocuklukta beyindeki haz bölgesi çok geniş yer alır. Haz ile birlikte anı da kodlanır. Erişkinliğe geçilince ise haz bölgesi azalır, anılar matematiksel olarak beyne kodlanır. Kişi, eski anıyı hatırlayınca yaşadığı hazzı da hatırlar. Olayın biyolojik boyutu budur. Ancak durumun bir de sosyal yanı var. Maalesef teknolojiyle birlikte daha tüketici olduk."

Modern insanın her türlü şeyi hızla tüketirken yaşamın çok önemli detaylarını da ıskaladığına vurgu yapan Yrd. Doç. Gül Eryılmaz, "Günümüzde işleri hazdan ziyade daha matematiksel yaşıyoruz. Hazzı kodlamıyor, yaşımın kendini de ıskalıyoruz” ifadesini kullandı.