Her ağrı ciddiye alınmalıdır

Bayındır Hastaneleri Ağrı Merkezi’nden Dr.İsmail Gökyar, ağrının her yaşta olabileceğine dikkat çekerek, “Her ağrı ciddiye alınmalıdır” dedi.

19.03.2009 - 14:41

Gökyar, hastaların en fazla bel, kalça, baş ve boyun ağrıları ile nedeniyle kendilerine başvurduklarını kaydetti. Kronik ağrıların ilk aşamasında basit ağrı kesicilerin kullanıldığını ifade eden Gökyar, ağrı şiddetinde azalma olmaması halinde daha komplike ilaç tedavilerinin denendiğini sonuç alınmaması halinde girişimsel tedavilerin uygulandığını aktardı.

Subjektif bir kavram olan ağrının ayırt edilmesinde en önemli noktanın hastanın ifadesi olduğuna işaret eden Gökyar, ağrının teşhisinde hastanın geçmiş deneyimlerinin çok önemli yer tuttuğunu kaydetti. Ağrıyı teşhis etmek için hastanın ifadesinden sonra fizik muayenesi yapıldığını anlatan Gökyar, gerek görülmesi halinde görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar testlerinin istendiğini bildirdi. Bir çok hastanın, ağrı tedavisi için hangi kliniğe başvuracağını bilemediklerini ifade eden Gökyar, “Hastanın ağrısının nedenini araştıracak ve tedavi edecek hekimi bulamaması hem ağrı nedeninin ortaya konmasını hem de tedavi edilmesini geciktirmektedir” dedi.

Bazı vakalarda, tedavinin ağrıyı geçirmediğini hatta daha kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapan Gökyar, ağrı kliniklerinin sorunu bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığını söyledi. Gökyar, modern tıp dünyasında, ağrıya yönelik tedavi yöntemleri arasında cerrahi girişimlere daha az yer verildiğinin altını çizerek şunları kaydetti ; “Cerrahi olmayan girişimsel yöntemler sorunu daha az riskli, daha efektif bir biçimde çözmektedir. Öte yandan ağrı tedavisinde son yıllarda ameliyat dışı girişimlerde sıklıkla kullanılan radyofrekans tedavi yönteminde radyofrekans enerjisini ısıya dönüştüren özel bir cihaz ile ağrıyı ileten sinirler duyarsızlaştırılmaktadır. Ağrıyı ileten sinire radyolojik görüntüleme eşliğinde, özel iğnelerle ulaşılır. İşlem elektriksel uyarılar verilerek ağrılı bölge sinirlerinin hassas bir şekilde tespitine olanak sağlar. Radyofrekans uygulaması tedavi başarısını arttırırken alternatif tedavi yöntemlerine göre riskleri azaltır”EN SIK RASTLANILAN AĞRILAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Bel ve boyun ağrıları: Birçok nedene bağlı ortaya çıkabilen bel ve boyun ağrılarının tedavisinde eskiden daha sık başvurulan ameliyatlar, son zamanlarda ancak çok gerekli olduğunda uygulanmaktadır. Gereksiz yapılan ameliyatların bazen ağrı şikayetlerini daha da arttırabileceği bilinmektedir. Bacakta ve kolda güç kaybı, idrar kaçırma, ayak düşüklüğü gibi durumlar genelde mutlak ameliyat gerektirmektedir, ancak bu hastalar haricinde; özel ilaç ve cihazlar yardımıyla, ağrıyı oluşturan sinirlerin duyarsızlaştırılması veya ağrıya neden olan fıtığın buharlaştırma gibi tekniklerle geriletilmesi mümkündür. Uygun hastalarda fıtık sadece bölgesel uyuşturma ile özel borucuklar ve görüntüleme teknikleri kullanılarak ameliyat kesisi olmadan çıkartılabilir.

Fibromiyalji ve myofasial ağrı: Kronik kas ağrılarıyla kendini gösteren, uyku bozukluğu, uzun süren yorgunluk ve psikolojik yakınmaların eşlik ettiği fibromiyalji hastalığı yumuşak doku romatizması grubunda yer alan bir sağlık sorunudur. Bu hastalarda ilaç tedavilerinin yanı sıra ağrılı noktalara yapılan enjeksiyonlar etkili bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda uygulanan ağrılı noktalara botoks enjeksiyonu uzun süreli ağrısızlık sağlar.

Baş Ağrıları: Migren gibi baş ağrısına neden olan bir çok hastalıkta ilaç tedavilerine yanıt alınamadığında ağrıyı ileten sinirin duyarsızlaştırılması gibi yöntemlerle ağrı tedavisi mümkündür.

Kanser Ağrıları: İlaç tedavisine rağmen ağrısı geçmeyen veya ilaçlara bağlı yan etki gelişen hastalarda vücuda yerleştirilecek ufak borucuklar, morfin gibi ilaçların çok düşük dozlarda uygulanmasına olanak sağlar. Ayrıca kansere bağlı ağrı o bölgenin sinirlerine uygulanacak blokajlar ile ortadan kaldırılabilir.

Diyabetli hastalarda görülen ağrılar: Uzun sure şeker hastalığı olan hastalarda kol ve bacaklarda sinir harabiyetine bağlı yanıcı ağrılar gelişebilir. Amputasyon denilen parmak, ayak veya dize kadar bacak kesilmelerine gerek duyulabilir. Diyabetik ağrıların tedavisinde uygulanan sempatik bloklar ağrıyı ortadan kaldırmada etkindir. Aynı zamanda bacaklara giden kan akımının artmasını sağlayan bu tedavi yöntemi, hastalığın bacaklarda oluşturacağı diğer sorunları da azalttığı gibi; amputasyon ihtimalini de azaltır.

Nevraljiler (Sinir ağrısı): Keskin, bıçak saplanması, elektrik çarpması şeklinde, çok şiddetli, genellikle kısa süreli ağrılardır. Yüzde görülen Trigeminal Nevralji adı verilen ağrı; yüz yıkama, yüze dokunma, yemek yeme gibi etkenlerle başlar. Burada ağrı şiddetli, yanma, yırtılma, zonklama tarzındadır. Bu tip ağrılarda ilaç tedavisine yanıt alınamadığında ilgili sinir duyarsızlaştırılabilir. Bu duyarsızlaştırma işlemi, son yıllarda radyofrekans dalgaları ile yapılmaktadır. Bu sayede başarı ihtimali artarken işlemin riski azalmıştır.

Kompleks bölgesel ağrı sendromları: Kırık, burkulma, incinme gibi durumlar sonrasında kol ve bacaklarda ağrı, hareket kabiliyetinde azalma, şekil değişikliği ile seyreden, tedavi edilmezse ilerleyici olan bu hastalıkta sinirlerin travma sonrası normal olmayan çalışmaları söz konusudur. Sinir yumağına uygulanan özel ilaçlarla bu hastalığın tedavisi sağlanabilmektedir.

Kolu bacağı kesilen hastalarda olmayan bölgelerde duyulan ağrı (hayalet ağrı): Ameliyat sonrasında kesilen bölgede sanki kolu bacağı varmış gibi his ve ağrı olmasıdır. Bu ağrılarda tedavi ne kadar erken başlarsa tedavi şansı o kadar fazladır.

Koksidini: Koksiks (kuyruk sokumu) bölgesindeki şiddetli ağrıdır. Oturur durumda düşmek, koksiks kemiğinin kırılmasına ya da zedelenmesine neden olur; aynı şekilde, bu bölgeye gelen darbe yada doğum yaparken zedelenmede de bu ağrı ortaya çıkabilir. Ağrının kalıcı olması halinde bölgeye uygulanan özel ilaçlarla tedavisi mümkündür.

Ayrıca damar tıkanıklıkları sonrası gelişen ağrılar, karın ve göğüs ağrıları, yaygın kas ağrıları, zona sonrası ağrılar, operasyon sonrası kalıcı ağrılar, felç sonrası kasılmalara (spastisite) bağlı ağrılar yine benzer yöntemlerle tedavi edilebilir.

 

Sorularınız için: ntvmsnbc@bayindirhastanesi.com.tr

www.bayindirhastanesi.com.tr

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...