İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden Nuran Gençtürk tarafından yapılan “Kadın Sağlık Profesyonellerinin Meme Kanseri Erken Tanı Yöntemlerini Bilme ve Uygulama Durumları” konulu araştırma, Meme Sağlığı Dergisi’nin son sayısında yayımlandı.

Medimagazin’den Helin Aygün’ün haberine göre, kadın sağlık profesyonellerinin yüzde 26’sının kendi kendine meme muayenesi yaptığı, yüzde 20’sinin ise bunu her ay düzenli olarak yaptığı belirlendi.

Ankete katılanların yüzde 11’inin klinikte meme muayenesi yaptırdığı, yüzde 3’ünün düzenli olarak yılda bir kez klinikte meme muayenesi olduğu tespit edildi. Kadın sağlıkçıların yüzde 13’ü mamografi çektirdiğini belirtirken, yüzde 1’inin düzenli olarak yılda bir kez mamografi çektirdiği saptandı.

KALITSAL RİSK TAŞIYANLARDA DA ORAN DÜŞÜK
Araştırmaya katılan ve ailesinde meme kanseri olanların sadece yüzde 8’inin kendi kendine meme muayenesi yaptığı, klinikte muayene olduğu ve mamografi çektirdiği görüldü. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadın sağlık profesyonellerinin kendi kendine meme muayenesi yapma, klinikte muayene yaptırma ve mamografi çektirme durumları incelendiğinde, ailesinde meme kanseri öyküsü olmayanlara göre anlamlı bir fark saptanmadı.

EĞİTİM PROGRAMLARINA KONULMALI
Araştırmada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ebelik, hemşirelik, tıp fakültesi ve diğer sağlık fakültelerinde meme kanseri ve erken tanılama konularının eğitim programlarında ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerde yer almasının sağlanması gerektiği kaydedildi.