Kök hücre naklinde sevindiren artış

Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfının (TKİTV) İstanbul’da yapılan sempozyumunda; ülkemizdeki kök hücre nakillerinin dünyanın gelişmiş ülkelerine paralel olacak şekilde artış gösterdiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2016 - 09:50

Kök hücre naklinde sevindiren artış

Dünyanın kök hücre nakli konusundaki önemli isimlerinin buluştuğu Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (TKİTV) sempozyumunda; kök hücre naklindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Öncelikle lösemi, lenfoma, miyelom, kemik iliği yetmezlikleri ve Akdeniz anemisi hastalarına yaklaşımların tartışıldığı sempozyumda, kök hücre nakillerindeki güncel bilgiler paylaşıldı.

Son bir yıl içerisinde ruhsat onayı alan yeni kanser ilaçlarının kök hücre nakli ile birlikte en iyi nasıl uygulanacağı, ilaç harcamalarının nasıl en akılcı şekilde düzenlenmesi gerektiği gibi konular da bilimsel gündemin önemli kısmını oluşturdu.

Prof. Dr. Meral Beksaç
Prof. Dr. Meral Beksaç

Sempozyumda hematopoietik (kan oluşturan) kök hücre nakillerindeki artışa dikkat çekildiğini belirten Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Meral Beksaç, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 24'ü pediatrik olmak üzere toplam 77 adet hematopoietik kök hücre nakil merkezi bulunduğunu söyledi.

Türkiye’deki kök hücre nakillerinin gelişmiş ülkelerdeki gibi artış gösterdiğini belirten Prof. Beksaç, “ABD’de geçen yıl 7900 kardeş veya başka bir bireyden hematopoietik kök hücre nakli yapılmışken, bu sayı ülkemizde 1700’dür. Türkiye kök hücre nakli sayısında artış bakımından ilk üç ülke arasında yer almaktadır. 2005 yılında toplam 665 naklin yapıldığı ülkemizde geçen 10 yıl içerisinde yeni merkezlerin açılması ve sağlık alanındaki koşulların iyileştirilmesi neticesinde nakil sayısı beş katına çıkarılabilmiştir. Bu gelişmede, başta Sağlık ve Maliye Bakanlıklarının konuya verdiği önem olmak üzere hematoloji alanındaki dernek ve kuruluşların yanı sıra vakfımızın da karşılıksız katkısı bulunmaktadır. Bu gelişmeler yeni merkezlerin zaten hızla ilerleyen tıbbi gelişmelere ayak uydurmaları açısından eğitici faaliyetlere olan gereksinimi arttırmaktadır” diye konuştu.

TKİTV HAKKINDA

Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (TKİTV), hematopoietik kök hücre transplantasyonu alanında bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak, bu yönde seminer ve kongreler düzenlemek, eğitici materyal hazırlamak, genç bilim insanlarına ve klinisyenlere destek olmak, hasta bakım kalitesi ve olanaklarını geliştirmek, kök hücre bağışçılarının artmasına destek vermek ve transplantasyon adayı olan hastalara yardımcı olmak amacıyla 1990 yılında kurulmuş, kar amacı taşımayan bilimsel bir organizasyon.

Sayfa Yükleniyor...