Laboratuvarlara yeni düzenleme

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların işleyişini düzenleyen Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı 25.08.2011 - 11:19

Laboratuvarlara yeni düzenleme

Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmelik, doping, adli tıp, veteriner hekimlik, doku tipleme, genetik ve araştırma amaçlı kurulmuş laboratuvarlar dışındaki, Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, kurulacak Tıbbi Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Komisyonu, laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasında Bakanlığa bilimsel destek verilmesini sağlamak üzere, ilgili uzmanlık dallarından seçilen yirmi beş üyeden oluşacak.

Laboratuvarlar kurum/kuruluş bünyesinde veya bağımsız olarak kurulabilecek ve işletilebilecek. Yönetmelik kapsamında kurulacak laboratuvarlarda ruhsata esas alınan dallar, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya veya tıbbi patoloji olacak. Basit Hizmet Laboratuvarı, Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı, İleri Düzey Hizmet Laboratuvarı, Referans Hizmet Laboratuvarı, Ulusal Referans Laboratuvarı şeklinde 5 sınıfa ayrılacak olan laboratuvarlar valilik tarafından belirlenen mesai saatlerine uygun olarak hizmet sunacak. Ancak kurum/kuruluş bünyesindeki laboratuvarlar mesai saatleri dışında hizmet bütünlüğünü bozmayacak şekilde gerekli tedbirleri alacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, faaliyette bulunan laboratuvarlara bir uzman kadrosu verilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...