Laleli'deki İÜ Su Ürünleri Fakültesi önünde toplanan öğretim üyeleri, ellerinde taşıdıkları, ''Tıp fakültelerinin yok edilmesine karşı çok ses, tek yürek'', ''Performans sağlığa zararlıdır'', ''Güvenli çalışmak istiyoruz sözleşmeli çalışmaya hayır'', ''Nitelikli tıp eğitimi'', ''Müşteri değil, hasta; işletme değil, üniversite'' yazılı pankartlarla İÜ'nün Beyazıt'taki merkez kapısına kadar sessizce yürüdü.

Burada öğretim üyeleri adına bir açıklama yapan Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleştirilen uygulamaların, tıp fakülteleri ve üniversite hastanelerini çöküşün eşiğine getirdiğini söyledi.

Tükel, 18 Şubat 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ''Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği''nin tıp fakültelerini bakanlık bünyesine kattığını belirterek, bu durumun tıp fakültelerinin ve üniversite hastanelerinin sonunu getireceğini ileri sürdü.

Aynı tarihte YÖK tarafından çıkarılan ''Yüksek Öğrenim Kurumlarında Döner Sermayeye Ek Ödeme Yönetmeliği''nin, tıp fakültelerinde performansa dayalı ödeme işleyişini düzenlemek için çıkarıldığını ifade eden Tükel, ''Öğretim üyeleri bu yönetmeliğe göre, yaptıkları işlemlerin karşılığında puan toplayacaklar ve bu puanlar karşılığında da ücret alacaklardır. Bu, sadece öğretim üyelerini değil, tüm tıp fakültesi mensuplarını ilgilendiren bir düzenlemedir. Bu sistemde, hastalarımız müşteri olarak görülmekte, bizlerden de hastalarımıza ticari bir işletmenin kurallarına göre davranmamız istenmektedir'' diye konuştu. Tükel, şöyle devam etti:

''Tıp fakültelerinin öğretim üyeleri, uzmanları, asistanları ve öğrencileri olarak, bu gelişmelere seyirci kalmıyoruz. Tıp fakültelerinin yok edilmesine, Sağlık Bakanlığının üniversite hastanelerine el koymasına, hastalarımızı müşteri olarak gören performans sistemine, sözleşmeli çalışmayla özlük haklarımızın elimizden alınmasına karşı sesimizi yükseltiyor ve bu düzenlemelerin acilen geri alınması talebimizi yetkililere iletiyoruz.''

Grup, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.