Organ nakli merkezlerine yeni düzenleme

Organ nakli merkezleri bundan böyle illerin nüfus yapısı, organ bekleme listelerinde kayıtlı hasta sayıları, kapasite kullanımı, hekim sayıları gibi kriterler dikkate alınarak yapılacak.

02.09.2010 - 14:01

Organ nakli merkezlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, organ nakli merkezleri ile ilgili yönergede değişiklik yaptı.

Yönergeye eklenen maddeyle organ nakli merkezlerinin açılmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Buna göre, organ nakli merkezleri, Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak planlamaya göre açılacak. Merkez açılacak ilin demografik yapısı, organ bekleme listelerinde kayıtlı hasta sayıları, merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, transplantasyon yapabilecek hekim sayıları ve ülke genelinde dağılımı gibi kriterler dikkate alınacak.

Bu planlamada, kaynakların etkin kullanımı ve atıl kapasiteye yol açılmaması, ülke düzeyinde hizmetin dengeli, erişilebilir, kaliteli ve verimli bir şekilde sunumu gözetilecek. Bakanlık, her yıl kasım ve aralık aylarında bir sonraki yılın planlamasını yaparak ülke genelinde, yeni merkeze ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesini belirleyerek internet sitesinden ilan edecek.

ESKİ BAŞVURULAR PLANLAMADAN MUAF OLACAK
Sağlık Bakanlığı, bu konuda bir planlama yapılıncaya kadar yeni başvuru kabul etmeyecek. Ancak, yönerge yürürlüğe girmeden önce uygun ve eksiksiz yapılan organ nakli merkezi açma başvuruları, bu planlamadan muaf tutularak sonuçlandırılacak.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İrfan Şencan da, il sağlık müdürlüklerine konuyla ilgili genelge gönderdi.

Şencan, Bakanlıkça organ nakli merkezlerinin açılması hususunda ilk planlama yapılıncaya kadar yeni başvuru alınmamasını ve bundan sonraki işlemlerin yeni düzenlemedeki hükümler çerçevesinde yürütülmesini istedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...