NTV

Pirinçten albümin üretildi

Sağlık

Çinli bilim insanları, genetik değişikliğe uğrattıkları pirinçten serum albümin elde etti. Yaşamsal önem taşıyan bu protein, karaciğer hastalığı bulunan fareler üzerinde denendi.

Vuhan Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir kilo pirinçten 2,75 gram albümin elde etti. Araştırmayı yöneten Yang He, elde ettikleri albümini, karaciğer hastalığı bulunan fareler üzerinde denediklerini, yaşamsal önem taşıyan bu proteinin işe yaradığını gördüklerini belirterek, pirinçten kazanılan albüminin doğalıyla aynı etkiyi gösterdiğini, herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmadığını bildirdi.

Kan ile doku arasındaki sıvı dengesini sağlayan, kanda moleküllerin taşınmasından sorumlu olan albüminin, ağır karaciğer hastalıkları veya diyalizde yaşamsal önem taşıyan ilaçların temelini oluşturduğunu ifade eden bilim adamları, kan plazmasından albümin elde edilmesinin zahmetli ve uzun bir süreç olduğunu kaydetti.

Bu süreçte albümine virüs bulaşma ihtimalinin de her zaman bulunduğunu belirten bilim insanları, genetiği değiştirilmiş pirincin ucuz bir albümin kaynağı oluşturabileceğini ifade etti.

Bilimciler yıllardır bakteri, maya veya genetiği değiştirilmiş bitkilerden albümin elde etmenin yollarını arıyor. Ancak şu ana kadar etkin ve ucuz bir yol bulunamadı.

Araştırmanın sonuçları Proceedings dergisinde yayımlandı.