Sağlık müdürlerine yeni görev

Sağlık Bakanlığı ''Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği''nde değişiklik yapıldı ve ilçe sağlık müdürlükleri, acil sağlık hizmetlerinde görevlendirildi.

Anadolu Ajansı 04.01.2012 - 10:30

Sağlık müdürlerine yeni görev

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısını değiştiren ve Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ilçe sağlık müdürlükleri, acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlendirildi.

Bu müdürlükler, söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkili olacak.

İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilecek. Bu başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmayacak ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülecek. Kadrolar, genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sağlanacak.

Bu arada, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin kadro standartları ile ilgili de düzenleme yapıldı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ''Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği''nde de değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikle, yönetmeliğin bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...