Yorgun, 2010 yılına ilişkin 23 ilde 2562 sağlık çalışanıyla yaptıkları anketin sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı.

Yorgun, gerek ekonomik ve sosyal politikalar gerekse demokrasi ve özgürlüklerin ihlali açısından 2010 yılının emekçiler ve ezilenler açısından geçmiş yılları aratmayan bir yıl olduğunu ileri sürdü.

Anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 55,1'inin çalışma koşullarının 10 yıl öncesine göre daha geri gittiği görüşünde olduğunu anlatan Yorgun ''Çalışanların yüzde 52,1'i var olan çalışma süresinden memnun olmadığını, yüzde 79,6'sı ücretten memnun olmadığını, yüzde 75,1'i aldığı ücretle geçinebilmenin yaşamanın en büyük zorluklarından biri olduğunu belirtmektedir'' dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinden tedavi edici hizmetlerin koruyucu hizmetlerden daha fazla pay aldığını belirten Yorgun, ''sağlıkta dönüşüm programının'' iş gücünün yeniden üretimi konusunda, maliyeti kamudan alarak bireye yükleyen bir anlayış getirdiğini ileri sürdü.

Araştırmalarında iş kazası sayısının yüksekliğine dikkati çeken Yorgun, ''Türkiye'de bir yılda gerçekleşen iş kazası sayısı Avrupa'daki iş kazaları ortalamasından 4,5, Kanada'dan 2,2, ABD'den 3,4 Avusturya'dan da 4,3 kat daha fazladır. Oysa Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olma özelliğine sahiptir. Yani sermaye sınıfı karlarını artırırken, işçi ve emekçileri de sefalet koşullarında yaşamaya ve güvencesiz çalışmaya itmektedir'' dedi.