Türkiye'de sigara satışları son 3 yılda hızlı düştü. 2006'dan bu yana tüketimde yüzde 15'lik azalış var. Akşam'dan Esin Gedik’in haberine göre, fiyatların artıp, tüketimin azalmasına karşın devletin, sigaradan elde ettiği gelir patladı. Maliye'nin 2006'da 8.9 milyar liralık ÖTV geliri, 2011'de 15,8 milyar liraya ulaştı. Yani Türkiye'deki sigara tüketimi paket bazında yüzde 15 düşerken, toplanan ÖTV geliri ise tam yüzde 77 arttı.

Sigaraya bağlı hastalıkların devletin sağlık harcamalarında önemli bir yer tutması, bakanlıkları harekete geçirdi. Sigaraya, paket başına 1,5 TL sağlık vergisi konulması tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte hazırladığı rapora göre, Türkiye’de devletin yaptığı sağlık harcamalarının yüzde 9'u sigara kaynaklı. SGK, Nisan 2010 ile Mart 2011 arasında sigara kaynaklı hastalıkların tedavisi için 2,8 milyar TL ödeme yaptı.

Bu tablo, sağlık harcamalarının sürekli artmasının da etkisiyle sigara üzerinden sağlık vergisi alınmasını gündeme getirdi. Bu konuda henüz yasal bir düzenleme yapılmadı ancak hükümetin gündeminde olduğu biliniyor.