Kamuoyunda büyük tepki çeken ve “Teksas” tartışmalarına neden olan Silah Yasa Tasarısı'nın Meclis'teki yoğun gündem nedeniyle bir sonraki dönem görüşülmek üzere rafa kaldırıldığı belirtildi.

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu, yasa tasarısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TBMM Silah Alt Komisyonu “Silah Yasa Tasarısı”nı görüştü. Basına yansıyan bilgilere göre; bu tasarıyla bizi neler bekliyor?

• Silah edinmek ve ruhsat almak kolaylaşıyor,
• Silah taşıma ruhsatı sayısı ikiye, silah bulundurma ruhsatı da beşe çıkarılıyor,
• Silah almak için heyet raporu gerekliliği kaldırılıyor,
• Sabıka kaydı olanlara silahlanma izni veriliyor,
• Silah bulundurma yaşı 18’e çekiliyor. Ani davranışlarda bulunma yaşındakiler daha büyük riske atılıyor,
• İnternette silah reklamı yapabilmenin önü açılıyor,
• Yalnızca kapalı yerler yasak kapsamına alınıyor; bu yerlerin açık mekânları kapsam dışında bırakılıyor. Bahçeler ve balkonlar yasak kapsamı dışına çıkarılıyor “maganda kurşunu” adeta özendiriliyor.

TÜRKİYE’DE SİLAHLANMANIN BOYUTU
Son nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’de ortalama 65 kişiden biri silah taşımakta ya da bulundurmaktadır. Ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısı son 10 yılda yaklaşık 10 kat artmıştır. Halen Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde ruhsatlı silah var, bu sayının iki katından daha fazla ruhsatsız silah olduğu öngörülmekte. Cinayetlerin yarısı ateşli silahla gerçekleşiyor. Umut Vakfı’nın 2009 verilerine göre her yıl yaklaşık 4 bin kişi silahla ölüyor, 10 binlercesi yaralanıyor.

Silahlanma, aile içi şiddet olaylarının yaralanma ve ölümlerle sonuçlanmasına yol açmakta, intiharları kolaylaştırmakta, kaza sonucu ölüm ve yaralanmalara neden olmaktadır. Ateşli silah bulundurma ile ölüm riski en az 12 kat artmaktadır. Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan pompalı tüfek edinme yaşının 18’e çekilmesi ile bundan yalnız silah üreticileri kazanacak, insanlar trafikte seyrederken, komşusuyla tartışırken, aile sorunlarıyla uğraşırken kimin kurşunuyla karşılaşacakları korkusuyla yaşayacaktır. Sabıka kaydı bulunan kişilerce silah edinmenin kolaylaştırılması ve silah edinme sırasında hekimlerin bilirkişilik rolünün kaldırılması ile birlikte şiddet sarmalı giderek yükselecektir.

UYARIYORUZ...
Ruh Sağlığı, insan ve toplum sağlığı alanında çalışan dernekler, Ruh Sağlığı Platformu olarak uyarıyoruz ve şunları talep ediyoruz:

• Silahlanma yerine bireysel silahsızlanma yüreklendirilmeli.
• İnsanlar güvenliklerini bireysel olarak sağlamak yerine, güvenliğin yasal yollarla adil ve tarafsız şekilde devletin adli ve güvenlik organlarınca çözüleceğine inanabilmeli.
• İnsanların sorunlarını ve anlaşmazlıklarını güçle, silahla, saldırganca yöntemlerle değil, birbirini anlama, dinleme ve uzlaşma gibi yollarla çözme becerilerinin geliştirilmesinde bizler çalışmaya hazırız.
• Bu konular üzerinde çalışmaya aile, okul, spor, medya, siyaset alanlarında işbirliği ile acilen başlamalıyız.
• Bu yasada silah bulundurma yaşı, silah edinecek meslek grupları, silah edinmenin gerekçeleri olabildiğince daraltılmalıdır.
• Silah edinmek isteyenlerin önceki ve olası suç eğilimleri emniyet birimlerince dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır.

• Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde olmayan “silah ruhsatlandırmasında hekimlerin sorumluluk alması” uygulaması kaldırılmalı, silah ruhsatı almak isteyen kişilerin muayeneleri ve silah edinme kararları tek hekim sorumluluğuna bırakılmamalı, temel sorumluluğun emniyet birimlerinde olduğu, hekimlerin sadece tıbbi muayene ve bilirkişilik uygulamalarını yürüttüğü ayrı bir kurumsallaşma sağlanmalıdır.
• Alt yaş sınırı yukarı çekilmeli, üst yaş sınırı getirilmeli, kişiye kayıtlı silah sayısı sınırlandırılmalıdır.
• Medya, şiddeti özendiren ve teşvik eden yayınlara yer vermemeli, bu konuda duyarlı ve sorumlu davranmalı, konuyla ilgili doğrudan ve dolaylı her türlü reklam ve benzeri programlar yasaklanmalı, televizyon programlarında silahların özellikle bir sorun çözme aracı olarak gösterilmesinin önüne geçilmelidir.

SORUYORUZ...
• Silahlara da sigara gibi neden dur denmiyor?
• Bir filmde eğer silah görünürse mutlaka patlar. Ya bu silah gerçek hayatta da sevdiklerimizin bedenine yönelirse...?

SİLAH ZARARLIDIR...
Silah sağlığa zararlıdır!
Silah ruh sağlığına zararlıdır!
Silah çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkiler!
Silah toplum ruh sağlığını bozar!
Silah barışı ve kardeşliği öldürür!"