Tam sayfa ilanla hak istediler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzmanlık derneklerince gazetelere verilen tam sayfa ilanlarda sağlık alanına ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması talebi dile getirildi.

Anadolu Ajansı 28.01.2011 - 10:59

TTB, tabip odaları ve çok sayıda uzmanlık derneğinin ortak ilanında; sağlık alanındaki gelişmeler eleştirilerek, hekimlerin sağlık politikalarının sorumlusu olarak gösterilmesi ve hedef haline getirilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

''Biz...Hepimiz...İyi hekimlik yapmak, nitelikli sağlık hizmeti üretmek istiyoruz'' dileğiyle başlayan ilanlarda, alt yapısı olmayan yeni tıp fakülteleri açılmaması, buralardaki öğrenci sayısının artırılmaması, hekimlerden taşeron işçilere tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve diğer özlük haklarının düzeltilmesi, performans uygulamasında iyi ve nitelikli hizmet üretilebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulması, tam süre çalışmanın, emekliliğe de yansıyacak güvenceli ücretlerle ve özendirici düzenlemelerle yapılması, SGK'nın ödeme tebliğlerinin hastaların sağlığını ve mesleki bağımsızlığını öncelemesi, hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastalara dost sağlık politikaları üretilmesi taleplerinde bulunuldu.

İlanda, ''Piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin 'oyuncusu' değil, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi gelecek kaygısı duymadan yapmak istiyoruz'' denildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...