Uzmanlar oturarak yapılan aktivitelerin olumsuz etkilerine dair bir kanıt bulamasalar da, televizyon izlemeyi bunların dışında tutuyor ve çocukların günde 2 saatten daha fazla ekran başında vakit geçirmemesini tavsiye ediyor.

Bristol Üniversitesi'nin 10 ila 11 yaşları arasında 1000'den fazla çocuk üzerinde yaptığı araştırmada çocukların oturarak ve hareket halinde yaptıkları aktiviteler izlendi. Daha hareketli olan çocuklar duygusal konularda ve paylaşım sorunlarında daha başarılıyken davranışsal konularda daha kötüydü.

Araştırma çocukların TV başında geçirdiği zaman dışında hareketli olsalar bile ekran başında geçen uzun zamanın getirdiği psikolojik zarardan kurtulamadığını da ortaya çıkardı. Yapılan anketlerde uzun süre TV izleyen çocukların günün kalan kısmında hareketli olsalar bile diğer çocuklardan daha mutsuz olduğu tespit edildi.

Çalışmanın bir ilginç sonucu daha var. Gün içinde az miktarda televizyon çocuklar hiç izlemeyenlerden daha mutlular.