Çocuk hemşireleriyle yapılan araştırma, çalışmaya katılan hemşirelerin yüzde 61’inin tıbbi hata ile karşılaştığını gösterdi.

Medimagazin’den Dr. Deniz Akagündüz’ün haberine göre, hemşirelerin yüzde 51’inin, hekimlerin ise yüzde 48’inin arkadaşlarının hatalarına şahit olduğu söylendi. En fazla yapılan tıbbi hata türünün ise yüzde 57oranında ilaç hatası olduğu tespit edildi.

Hemşirelerin yüzde 27’sinin daha önce ilaç hatası yaptığı, ilaç hatası türünün yüzde 67’sinin yanlış doz ilaç uygulaması olduğu saptandı. Hemşirelerin yüzde 47’si, ilaç hatasına yeni personel veya yetersiz deneyimin neden olduğunu belirtti.

Hemşirelerin hiçbirinin olay bildirim formu doldurmadığına işaret edilerek, tıbbi hata bildirilerinin arttırılması ve hata oranlarının azaltılması için sağlık personelinin bilinçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı. Çalışmaya katılan hemşirelerin eğitim düzeyine bakıldığında yüzde 91’inin üniversite mezunu, yaş ortalamasının 31,43 yıl, meslekte çalışma süresinin ortalama 7,89 yıl, çocuk servisinde çalışma süresinin ortalama 7,28 yıl ve haftalık çalışma süresinin ortalama 44,78 saat olduğu belirlendi.

Hemşireler, hatalı uygulama bildirimlerini yüzde 21,9’la başhemşirelere, yüzde 31,3’le sorumlu hemşirelere, yüzde 46,8’le de klinik sorumlu doktoruna sözel olarak bildirdiklerini ifade etti. Yapılan analiz sonucunda, serviste çalışan hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri ilaç ve transfüzyon uygulamaları, hastane enfeksiyonları, hasta izlemi ve malzeme güvenliği ve düşmeler alt boyutları puan ortalamalarının düşük olması nedeni ile tıbbi hataya eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptandı.

“EN ÇOK YAPILAN İLAÇ HATASI YANLIŞ DOZ”
Hemşirelerin yüzde 27’sinin daha önce ilaç hatası yaptığı, en çok yapılan ilaç hatası türünün ise yüzde 67 ile yanlış doz olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal ve arkadaşlarınınEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan araştırmasına göre, çocuk hemşirelerinin hatalı uygulamalarının bildirimlerini başhemşire ya da klinik sorumlusu ya da hekime sözlü olarak yaptığı söylendi. Kurumlarda yazılı bildirimin ise yapılmadığı belirlendi.

Bu sonucun ise sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü olmaması ve hata yapılması durumunda ceza sisteminin işletilmesi nedeni ile çalışanların yaptıkları hataları bildirme konusunda (disiplin işlemleri, davalar ve ceza alma, dışlanma, kariyerinin olumsuz etkilenmesi vb. nedenlerle) istekli davranmamaları ile bağlantılı bulundu. Çocuk hemşirelerinin çalışma saatlerinin ise tıbbi hata eğilimi puanlarını etkilemediği belirlendi.