Erkeklerde daha fazla görülen, başta titreme, hareket yavaşlığı, denge ve davranış değişiklikleri ile kendini gösteren Parkinson, sinir hücrelerinin erken ölümü ile ortaya çıkan bir hastalık.

Hastalığın kişinin yaşamı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirten Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi Parkinson ve Hareket Hastalıkları Polikliniği Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek İnce Günal, beyin pili sayesinde bu olumsuzlukların azaltılabileceğini söyledi.

Nedeni tam bilinmemekle birlikte; genetik yatkınlığı olanlarda ve bazı toksik maddelere maruz kalanlarda ortaya çıktığı düşünülen Parkinson, üzerinde en çok araştırma yapılan nörolojik hastalıklar arasında. Hastalık ilerledikçe mevcut ilaç tedavisinde zorlanıldığını vurgulayan Prof. Günal, son yıllarda tedavi alternatiflerinin uygulandığını söyledi. Bu tedaviler içinde hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu yöntemin derin beyin stimülasyonu (beyin pili) olduğunu dile getiren Günay, yöntemin işleyişi hakkında şöyle konuştu:

“Hastanın belirlenen beyin bölgelerine yerleştirilen özel elektrotlar ile beyin hareket merkezinin çalışması kontrol edilir. Farklı şiddet ve dalga boyu ayarları yapılarak en iyi düzelme sağlayan parametreler saptanır. İlk pil ayarları yapıldıktan sonra hasta 3-6 ay aralarla pil ayarlarını kontrol ettirmek için nöroloji uzmanı ile görüşür. Beynin subtalamik alanına yerleştirilen elektrotlar sonunda hastanın ilaç sayısı %70 azalmakta ve ilaçlardan aldığı verim artmaktadır. Beyin pili tedavisi sonrasında hastaların yaşam kalitesi belirgin şekilde yükselmekte ve ilaç sayısı da azaldığı için ilaçlara bağlı yan etkiler de kaybolmaktadır.”

DBS HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUN?
Prof. Günay, beyin pilinin kullanım alanları ve işlemin nasıl gerçekleştirildiği hakkında ise şu bilgileri aktardı: “Derin beyin stimülasyonu (DBS) ameliyatları; esansiyel tremor hastaları ile ilaç tedavisi sonucu bulgularında geçmişte olan iyilik halinin kaybolduğu ve ilaç yan etkileri nedeniyle hayat kalitesinde bozulma olan Parkinson hastalarına uygulanır. Hastanın yaşının 75’in üzerinde olması cerrahi sırasında elektrota bağlı kanama ve diğer komplikasyonlar için risk teşkil eder. Kontrolsüz diyabet, kontrolsüz yüksek tansiyon ve ağır kalp hastalıkları olanlar ile orta ve ağır şiddette hafıza problemleri yaşayanlar cerrahi için uygun değildir.

BEYİN PİLİ NASIL TAKILIR?
Hastanın cerrahi tedaviye uygun olup olmadığı nöroloji uzmanı tarafından belirlenir. Ameliyat öncesinde hastanın ilaçları belli bir düzende azaltılır ve ameliyat sabahı beyin haritalaması için kullanılan bir çerçeve (frame) hastaya lokal anestezi ile takılır. Hastanın MR görüntüleri alınır ve son hesaplamalar yapılarak ameliyat gerçekleştirilir.”

Ameliyat sonrası ilk geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren hastanın yaklaşık 5 gün içerisinde taburcu edildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek İnce Günal, beyin pili takılanların düzenli kontrole tabi tutulduklarını ve hastaların bu kontrolleri aksatmaması gerektiğini sözlerine ekledi.