Sağlık Bakanlığı önünde toplanan TTB üyeleri, Bakanlığın önüne kızamıklı bebek maketleri bıraktı. Grup adına konuşan TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, anaokuluna devam eden çocuklara yapılan kızamık aşılarının bazı illerde 6. aya, bazı illerde ise 9. aya çekildiğini ve bu konuda sağlık çalışanlarının dirençle karşılaştıklarını söyledi.

TTB'nin kızamık olgularıyla karşılaşan hekimlerden edindiği bilgileri paylaşan İlhan, Bakanlığın daha önceden 101 kızamık olgusu olduğunu açıklamasına karşın bu sayının 2012'nin sonunda 349, 2013'ün 1 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında ise 650'nin üzerinde olduğunu ifade etti.

Kızamık olgularının dörtte birinin bebek olduğunu belirten İlhan, salgının hala devam ettiğini söyledi. 7 ilde yaygın olmak üzere 42 ilde kızamık bildiriminin yapıldığını vurgulayan İlhan, her geçen gün il sayısının arttığını dile getirdi.

Kızamık salgınından sağlık çalışanlarının da etkilendiğini belirten İlhan, şunları kaydetti: "Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin bireysel ve toplumsal olarak parçalanması, bölge bütünlüğünün ortadan kaldırılması, sağlık ekibinin parçalanması, aile hekimlerinin her geçen gün artan iş yükleri, bildirim sisteminin değiştirilmesi, sağlık yönetiminin daha büyük ölçekte gerçekleştirilmesi ve merkezileşme gibi yapısal sorunlar kızamık salgınının kontrol altına alınmasının gecikmesine ve yayılmasına yol açmıştır.”