Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarları Ağı Çalışma Usul ve Esaslarına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Doping, adli tıp, veteriner hekimlik, doku tipleme, genetik ve araştırma amaçlı kurulmuş laboratuvarlar dışındaki, Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarları kapsayan tebliğde, Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarları Ağı ve Görevleri belirtildi.

Tebliğe göre, tüm laboratuvarlar yayma veya kültür bulunan verem vakalarını testin sonucunun saptanmasından sonraki 24 saat içinde il sağlık müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacak.