Yaşlandıkça intihara eğilim artıyor

‘Düşünen Adam Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, Türkiye’de intihar girişiminde yaş ortalaması yükseliyor. Araştırma, kadın/erkek oranının birbirine yaklaştığını, bazı aylarda intihar girişiminin daha çok olduğunu gösteriyor.

04.08.2011 - 10:05

Yaşlandıkça intihara eğilim artıyor

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (BRSHH) Düşünen Adam Dergisi’nde yayınlanan araştırma, Türkiye’de intihar (özkıyım) yaşının yükseldiğini ortaya çıkardı.

Araştırma, 2007–2010 tarihleri arasında zehirlenme (entoksikasyon) yoluyla intihar girişimi nedeniyle yatan 540 hasta üzerinden yapıldı. İntihar amaçlı yatan 474 hastanın 361’, i yani yüzde 76.16’ kadın, 113’ü, yani yüzde 23.83’ü erkeklerden oluştu.

Çalışmada en yüksek intihar girişimi sayısı, 169 hastayla 21–30 yaş grubunda görüldü. İkinci sırada ise 163 hasta ile 13–20 yaş grubu dikkat çekti. 50 yaş üstünde 2007 yılında hiç hasta yokken, 2008 yılında 55–60 yaş grubunda 2 intihar girişimi, 61 yaş üstünde ise hiç hasta olmadığı tespit edildi. Ama 2009 yılında 61–70 yaş grubunda 7 hasta, 71 yaş üstünde 3 hasta bulundu. İlerleyen yaş gruplarındaki intihar girişimi her geçen yıl artış gösterdi.

Tüm hastalarda intihar teşebbüslerinin en fazla Haziran (yüzde 12.53), Temmuz (yüzde 11.66) ve Ekim (yüzde 11.23) aylarında olduğu görüldü. En az intihar girişiminin ise yüzde 2.16 ile Ocak ayında olduğu tespit edildi. İntihar girişiminde bulunan hastaların yaş ortalamaları yıllara göre karşılaştırıldığında, 2009 yılında saptanan ortalamanın 2007 yılına göre yüksek olduğu bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE ARTIŞ VAR
Türkiye’de henüz 40’lı yaşlarda yüksek oranlar görülmese de, her yıl yaş ortalamasının artması ileride daha yüksek rakamlara ulaşılabileceğinin sinyallerini veriyor. Telefonla aranan 40 yaş üstü hastaların intihar girişimi için neden göstermek istemedikleri, “oldu bir kere, bir daha olmaz” gibi pişmanlık ifadeleri kullandıkları gözlendi.

Çalışma bulgularının çok merkezli ve ileriye dönük yeni araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, son yıllarda intihar girişiminde bulunan hasta sayısındaki artış kadar, girişimde bulunanların yükselen yaş ortalamasının da dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...