Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen hasta veya yakınlarının başvurusunun değerlendirilmesinin ardından Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hastalara evlerinde hizmet veriyor.

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında, daha önce ilgili dal uzmanı tabiplerce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında, muayene, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi, hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerekli tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonun sağlanması konularında hasta ve yakınlarına yardımcı olunuyor.

Aralık ayında başlanan uygulamada Edirne kent merkezi ve ilçelerinde 18 hasta, bu uygulamadan yararlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nca yatağa bağlı hastalar için oluşturulan uygulamadan yararlanmak isteyen hastalar 444 38 33 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.