Akman'ın üyeliği devam ediyor

RTÜK'ün CHP'li üç üyesinin Zahid Akman'ın üyeliğinin düşürülmesi talebi oyçokluğuyla reddedildi.

Haberler 10.06.2009 - 19:48

Akman'ın üyeliği devam ediyor

Zahid Akman'ın RTÜK üyeliği devam ediyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanvekili Abdulvahap Darendeli, 3 RTÜK üyesinin RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın üyeliğinin düşürülmesine dair talebinin oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi.

Darendeli, RTÜK Kanunu'nun 18. maddesi işletildiğini belirterek, ''Çoğunluğun görüşünü açıklıyorum; tekrar görüşülmesine, mütalaa edilmesine ve yeniden bir karar alınmasına Gerek olmadığına karar verildi'' dedi.

Darendeli, RTÜK üyeleri Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak, RTÜK toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

OYBİRLİĞİ İLE GÜNDEME ALINDI
Gündemdeki konuların ardından RTÜK üyelerinden Şaban Sevinç, Mehmet Dadak ve Hülya Alp'in RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın üyeliğinin düşürülmesine yönelik dilekçesinin de görüşüldüğü belirten Darendeli, aynı konunun 19 Eylül 2008 tarihinde de gündeme geldiğini ancak 3 RTÜK üyesinin bugün Akman'ın mal varlığına tedbir konulması sonrasında yeni bilgi ve belgeler olduğu iddiasıyla konuyu tekrar gündeme taşıdıklarını söyledi.

Darendeli, Üst Kurul olarak kanunilik ilkesinde çalıştıkları için öncelikli olarak bu dilekçenin işleme konulup konulmayacağını oyladıklarını bildirerek, birinci aşamada Akman'ın da katıldığı toplantıyla 3 RTÜK üyesinin dilekçesini 'konunun önemine binaen' oy birliğiyle gündeme aldıklarını belirtti.

AKMAN GÖRÜŞMELERE KATILMADI
Abdulvahap Darendeli, ikinci aşamada Akman'ın kendisini ilgilendirdiği için görüşmelere katılmadığını, başkanlığında yapılan görüşmede konunun 3'e karşı 5 oyla reddedildiğini bildirdi.

Darendeli, 3 RTÜK üyesinin dilekçenin 2 bölümden oluştuğunu ifade ederek, ''Daha önceki 19 Eylül kararında da bunu açıklamıştım. Bu sefer, yeni bilgi ve belge olduğunu söylüyorlar. Dilekçelerinde daha önceki beyanlarına ek olarak Sayın Zahid Akman'ın özel radyo ve televizyonlardaki yönetici ve ortaklığının kendisinin 9. madde gereğince görevinden çekilmiş sayılmasını gerektireceğini, daha önceki dilekçeye de bir ek olarak Sayın Zahid Akman'ın halen Hayat Yapı Görsel AŞ ve Rehber AŞ'de halen devam etmekte olan yönetici ve ortaklığının olduğunun iddiasını dile getirdiler.

Malum bu söylediğimiz şirket radyo ve televizyon alanında faaliyet gösteren bir şirket. 'Bu nedenle yasal engel var' iddiasını getirdiler.

Bir başka iddia da görülmekte olan bir ceza soruşturması. Hepimizin bildiği şu anda Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen bir ceza soruşturmasında, soruşturma evresinde olan bir tatbikatla ilgili olarak Sayın Akman hakkında mallarına tedbir konulması karar verildiği, bunun önemli bir aşama olduğu, bir yargı kararı olduğu, bunun 9. maddenin işletilmesini gerektirdiğini arkadaşlarımız dilekçelerinde ortaya koydular ve bunu Kurulumuzda müzakere ettik'' dedi.

KARAR 3'E KARŞI 5 RET
Kurul'da herkesin kendi düşüncesini söyleme imkanı bulduğunu ifade eden Darendeli, ''Gerçekten medeni ve demokrat bir tartışma içerisinde ve kanunlar çerçevesinde ve neye yetkiliysek o konuda, o konunun dışına çıkmadan bir karar almaya gayret ettik. Bu iddialar sonucunda RTÜK, 10 Haziran 2009 tarihinde basına yazılı olarak vereceğimiz kararını vermiştir. Kararımızda özetle; dilekçe sahiplerinin iddia ettikleri yeni belge ve bilgilerin RTÜK Başkanı'nı görevden almaya yeterli olmadığını, yönetmeliğimizin 18. maddesi gereğince, daha önce görüşülen ve karar bağlanılan hususların tekrar Üst Kurul kararına tabidir diyor 18. madde. Bu maddeyi işleterek çoğunluğun görüşünü açıklıyorum; tekrar görüşülmesine, mütalaa edilmesine ve yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığına karar verildi.

Aksi yönde olan arkadaşlarımız 9. maddenin işletilmesinin gerektiğini, bunun 18. madde kapsamında olmayacağını, özellikle ve demin söylediğim gibi eski iddialara ek olarak söyledikleri özel radyo ve televizyon kuruluşunda yönetici ve ortak olma ve bir medya patronunun ortağı ilişkisi içerisinde bulunma dilekçelerinde var. Bir diğer somut iddia da Cumhuriyet Savcılığı aşamasındaki soruşturmasında mal varlığına tedbir konulmasının Sayın Akman'ın başkanlığının ve üyeliğinin düşürülmesine neden olacağı gerekçesiyle bu karar katılmadılar. Kararımızı oy çokluğuyla aldık. Karar 5'e 3 çıktı'' şeklinde konuştu.

Darendeli, karar yönelik yargı yolunun açık olduğunu söyledi.

''TEKRAR ADAY GÖSTERİLMESİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN''
RTÜK üyesi Şaban Sevinç de RTÜK Başkanı Akman'ın görev süresinin dolacağı 14 Temmuz'dan sonra yeniden aday olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, ''Sayın Başkan 14 Temmuz'da başkanlık süresinin bittiğini ve başkanlığa çok olağanüstü bir gelişme olmazsa yeniden aday olmayacağını belirtti. Ancak bildiğiniz gibi üyeliği 2013 yılına kadar sürüyor, bir istifa, Kurul kararıyla görevden alma olmazsa. Dolayısıyla üye olarak görev yapacağını ifade etti Kurul'da'' dedi.

Bir gazetecinin , ''Diğer üyelerin başkan adayı olarak gösterme durumu söz konusu olabilir mi? O durumda ne olur?'' sorusuna Sevinç, ''Teknik olarak mümkün. Teknik olarak kendisi aday olmasa da diğer üye arkadaşların kendisini başkanlığa aday gösterip seçmeleri mümkün, ama ben o yolun işletileceğini düşünmüyorum, gördüğüm kadarıyla'' yanıtı verdi.

Sevinç, bir başka soru üzerine de kararı yargıya taşıyıp taşımayacaklarını 3 üye olarak yarın toplanarak değerlendireceklerini belirtti.

''Bir kez daha böyle bir karar çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de Sevinç, ''Özellikle son gelişen olaylar, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin mal varlığına tedbir koyması... Ben şunu çok önemsiyorum; Akman'ın bir medya patronuyla iki ayrı şirkette aktif, halen bugün de ortak olmasının 9. maddenin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Bir RTÜK Başkanı'nın düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde bir televizyonun patronuyla ortak olmasının hem yasamıza aykırı olduğunu, hem de etik olarak doğru olmadığını düşünüyorum.

Mallarına tedbir konulmasının da suçu işlediğine dair kuvvetli kanaat, şüphe duyulmaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bence Kurul üyeliğinin düşürülmesi doğru karar olacaktı'' şeklinde konuştu.

Bu arada Darendeli, masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini, bunun toplantıda da gündeme getirildiğini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanvekili Abdulvahap Darendeli, RTÜK toplantısında yaklaşık 150 radyo ve televizyonun reklam ihlallerini görüştüklerini de belirterek, ''Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu küresel krizle reklam pastası ve gelirlerinin daralması göz önünde bulundurarak kuruluşlar arasında hiç ayrım yapmaksızın müeyyide uygulanmasına gerek olmadığı kararı verdik'' dedi.

Darendeli, Türkiye'de radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam ihlalleriyle ilgili 3 büyük klasörü görüştüklerini söyledi.

Klasörlerde dizi reklam, reklam süreleri ve diğer reklam ihlalleriyle ilgili müeyyide istenen 150 civarındaki kuruluş hakkındaki ihlal dosyalarını sonuçlandırdıklarını belirten Darendeli, ''Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu küresel krizle reklam pastası ve gelirlerinin daralması göz önünde bulundurularak kuruluşlar arasında hiç ayrım yapmaksızın, bunu bir müjde olarak alabilirsiniz, belki de RTÜK tarihinde ilk defa, tümü hakkında hiçbir istisna ve ayrım gözetmeksizin, pozitif olarak, müeyyide uygulanmasına gerek olmadığı kararı verdik'' dedi.

Her dosyayı tek tek incelediklerini ifade eden Darendeli, TBMM gibi af yetkisine sahip olmadıklarını ancak hukuk devleti, insan hakları ve kanunilik ilkesine uyarak bugünkü gündemi yürüttüklerini dile getirdi.

Darendeli, çok istisnai durumlar da olduğunu, ama 2006, 2007, 2008'den itibaren gelen dosyaları yayıncı kuruluş adına sektör lehine ve ''pozitif ayrımcılık' yaparak sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Abdulvahap Darendeli, ''Bu işlem ve eylemimiz, tutumuz her zaman devam edecek'' dedi.

Sayfa Yükleniyor...