Aldatmak şiddetten daha ağır eylem (Yargıtay kararı)

Yargıtay, aldatmanın şiddet uygulamaktan daha ağır bir eylem olduğuna hükmetti. Aldattığı için şiddet gören kadının eşine tazminat ödemesi ve nafaka almamasına karar verildi.

Haberler - İHA 07.05.2019 - 12:10

Aldatmak şiddetten daha ağır eylem (Yargıtay kararı)

Yargıtay, başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşan evli kadının kusurunun, kocasının kendisine fiziksel şiddet uygulamasından daha ağır olduğuna hükmetti.

Evli olduğu halde başka bir erkekle mühtehcen içerikli mesajlaşan kadın, kocası tarafından şiddete maruz kaldı. Kadın, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını polise şikayet ederken öfkeli koca boşanma davası açtı.

Ceza yargılamasında, Asliye Ceza Mahkemesi, kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine öfkelenen kocanın haksız tahrik altında eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Mahkeme, erkeğin eylemi haksız fiile tepki sebebiyle işlediği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

NAFAKA KARARI

Boşanma davasında ise Aile Mahkemesi, kadını daha ağır kusurlu bularak erkek davacıya manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davalı kadına ise yoksulluk nafakası ödenmemesine hükmetti. Davalı kadın, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, davalı kadını kısmen haklı bularak, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek, erkek yararına hükmedilen manevi tazminat kararını kaldırdı. Davalı kadın yararına verilen yoksulluk nafakasını ise onadı. Kararı iki bu kez davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY İSTİNAFI KANUNA AYKIRI BULDU

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, evli kadının başka bir erkekle mühtehcen içerikli mesajlaşmasını sadakatsizlik olarak değerlendirdi. Davalı kadının davacı erkeğe nazaran boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğuna dikkat çekilen kararda; "Aile mahkemesinin davalı kadının ağır kusurlu olduğuna dair tespit ile davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi ve davalı kadının yoksulluk nafakasının talebinin reddi yönündeki karar isabetlidir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usule ve kanuna aykırı bulunmuştur" denildi.

Daire, bölge adliye mahkemesi kararının oy birliği ile bozulmasına hükmetti. Emsal kararla birlikte, evliyken başka birisiyle sadakatsizlik boyutuna ulaşan mesaj atan taraf, hem tazminattan hem nafakadan olacak.

VİDEO: YARGITAY'DAN GELİNLİK İADESİ KARARI (NİSAN 2019)

Sayfa Yükleniyor...