Belediye neyi planladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'e dini tesis planında değişiklik yaptı mı? Mescit alanı Gezi Parkı'yla birleştirilerek cami olacak mı? Taraflar tartışma yaratan yeni planı ntvmsnbc'ye anlattı.

Haberler 21.05.2009 - 18:39

Belediye neyi planladı?

Yıllardır gündemden düşmeyen Beyoğlu İmar Planı, sonunda Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı. Bazı haber organlarında yayınlanan haberlere göre, planda Maksem'in yanında bulunan ve mescit olarak geçen yapı, arkasındaki otoparkla birleştirerek büyük cami haline getirilecek.

Ve 16 yıldır gündemde olan ve Meclis'te kabul edilen Beyoğlu İmar Planı'na yeni eklemeler yapılırsa yeniden dava açılabilecek.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak mescit ve caminin ayrı konular olduğunu belirtti. Açıklamada, hazırlanan Beyoğlu 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın, Anıtlar Kurulu tarafından 7 Ocak 2009 tarih ve 2302 sayılı kararı ile onaylandığı, 15 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildiği ifade edildi ve şu bilgilere yer verdi:

BELEDİYE: YENİ BİR TESİS MEVZUBAHİS DEĞİLDİR
“Söz konusu mescit halihazırda mevcut olan ve 32 yıl önce de plandaki fonksiyona uygun olarak yapılan mescittir. 1977 tarihli özel nitelikteki Anıtlar Kurulu kararı ile 2009 tarihli plan kurul onayı mevcuttur. Yeni bir dini tesis alanı kararı mevzubahis değildir ve kamuoyunca bilinen Taksim Camii ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Araştırıldığında mescid ile yeri Gezi Parkı olarak anılan Taksim Camii'nin farklı konular olduğu görülecektir.”

CHP: TAVRIMIZ BELLİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Oğul şunları söyledi:
"CHP bu karara ret oyu verdi. Elbette biz camiye karşı değiliz. İbadet ihtyacı için cami yapılması gereklidir ama Taksim Meydanı’na gerekli mi gereksiz mi bunu kamu vicdanına bırakmak gerekiyor. CHP’nin bu konudaki tavrı belli. Camiler bize gerekli ama Taksim Meydanı’nda gerekli değil. Bu plan, geçtikten sonra askıya çıkar, askıya çıktıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne itirazlar gelir. Bu itirazlar reddedilirse dava açılabilir. İtirazlar geldiği zaman bunu yeniden kamuyla paylaşacağız."

ŞEHİR PLANCILARI ODASI: EKLEME YAPILMIŞSA DAVA AÇILIR
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Tayfun Kahraman ise 16 yıllık plan sürecini anlattı:
"1993 yılında Beyoğlu’nun büyük bir bölümü kentsel sit alanı ilan edildi. Bu alanın 1/5000 planı yoktu. 2005 yılında yapılan yasal değişikliklerle 'En geç üç yıl sonunda, bu planlar hazırlanmalı' dendi. O sırada Beyoğlu planlarının yapım süreci süreci hızlandı. Biz de oda olarak görüşümüzü bildirdik. Plan yapıldı ama koruma kurulu düzeltmeler yaptığı için Beyoğlu Belediyesi’ne geri döndü.

Son plan notlarında, 'Buradaki alan mevcut dini tesis alanı, yeraltı otoparkı ve kültürel tesis alanı olarak yeniden düzenlenecektir' deniyor. Meclis'ten geçen son planı henüz görmedik. Eğer, notların dışında değişiklik yapılmışsa, Koruma Kurulu’nun görüşü dışında plan notları eklendiği için, son planın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na tekrar gönderilmesi ve kurulun tekrar bu plan hakkında karar vermesi gerekir. Eğer böyle bir durum varsa, değişiklik yapılmış plan başkan onayı ile askıya çıkıp yürürlüğe girse bile dava konusu olabilir.

Ancak bunun için askıya çıkacak planın görülmesi gerekir. Bu da 1993 yılından beri plansızlıktan çok şey çeken Beyoğlu’nun bir süre daha plansızlığa mahkum olacağı anlamına geliyor."

Sayfa Yükleniyor...