NTV

BES'e devlet desteği

Türkiye

Bireysel emeklilik sisteminde köklü değişiklikler içeren tasarı, Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Yeni yasaye göre bundan böyle katkı paylarının yüzde 25'i devlet tarafından ödenecek.

Bireysel emeklilik sisteminde (BES) değişiklik öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasa 'vergi yükümlülüğü' konusu başta olmak üzere BES'le ilgili köklü değişiklikler içeriyor.

Bundan böyle BES hesaplarına ödenecek devlet katkısı artık vergi yükümlülüğü doğurmayacak.

Kurumların üyelerinin veya çalışanlarının emekliliğe yönelik BES'e aktarım amacıyla yapacakları taşınmaz veya hisse satışları da KDV'den muaf tutulacak.

İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacak ve ilgili hesaba ödenecek.

Yeni yasaya göre bireysel yatırımcılar ise, şirketlere koydukları sermayenin yüzde 75'ini, gelir vergisi matrahından gider olarak düşebilecek.

Ar-Ge kapsamında bu oran, yüzde 100'e çıkacak. yıllık indirim tutarı ise, 1 milyon lirayı aşamayacak.

Katılımcılardan; en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ine, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ine, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60'ına hak kazanacak.

BES’ten emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar ise, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak.

Bu tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek.

BES'ten emekli olmadan, 10 yıldan önce ayrılanlar ise yüzde 15'lik stopaj kesintisini dava konusu yapılmamak şartıyla vergi dairesinden alabilecek.