Evde şiddet varsa; okulda disiplin yok

Sivas'ta lise öğrencileri arasında yapılan araştırmada, okullarında disiplin cezası olan öğrencilerin, olmayanlara göre daha fazla aile içi şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Haberler 27.04.2011 - 14:53

Evde şiddet varsa; okulda disiplin yok

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Ayan, öğrencilerin aile içi şiddete maruz kalma ve bunun okulda disiplin cezası alma ile ilişkisini belirlemek amacıyla ''Okulda disiplin cezası alma, ailede şiddete uğrama'' konulu araştırma yaptı.

Araştırma, kentteki 15 devlet lisesinde disiplin cezası aldığı belirlenen öğrencilerden oluşan deney grubu ile bu öğrencilerle aynı sınıfta bulunan, fakat disiplin cezası olmayan öğrencilerden oluşan kontrol grubu olmak üzere toplam 408 öğrenci arasında yapıldı.

Anadolu Psikiyatri Dergisi'nin 2011 yılı son sayısında da yayınlanan araştırmada, kontrol ve deney grubu sıralamasına göre öğrencilerin yüzde 51 ve yüzde 61.8'inin anne-baba ile sorunlarını konuşamadığı saptandı.

Öğrencilerin yüzde 38.7 ve yüzde 50.5'inin annelerinin, yüzde 31.9 ve yüzde 62.7'sinin de babalarının kendilerine olumsuz davrandığını belirttiği araştırmada, yüzde 38.7 ve yüzde 84.3'ünün anne-babasının sık sık tartıştığı, yüzde 35.3 ve yüzde 81.9'unun kavga sırasında babalarının annelerine bağırdığını, yüzde 10.3 ve yüzde 35.3'ünün ise fiziksel şiddet uyguladığını bildirdiği belirlendi.

Bir suç işlediğinde anneleri tarafından cezalandırıldığını belirten öğrencilerin (yüzde 64.7 ve yüzde 96.6) yüzde 27.5'sinin ve yüzde 49'unun tokatlanarak, yüzde 5.4 ve yüzde 13.7'sinin saçının veya kulağının çekilerek, yüzde 14.2 ve yüzde 18.6'sının terlikle, yüzde 78.4 ve yüzde 55.9 sadece sözlü olarak cezalandırıldığını belirttikleri ortaya çıktı.

Öğrencilerin yüzde 38.2 ve yüzde 54.4 ile çoğunluğu haftada 1-2 kez, yüzde 26.5 ve yüzde 37.7'si de ne zaman suç işlerse o zaman anneleri tarafından cezalandırıldığını belirtti.

İki grupta babaları tarafından cezalandırıldığını belirten öğrencilerin oranının yüzde 52 ve yüzde 81.4 olarak belirlendiği araştırmada, yüzde 14.2 ve yüzde 64.7'sinin tokatlanarak, yüzde 52 ve yüzde 81.4'ünün de sadece sözlü olarak babaları tarafından cezalandırıldığını söyledi. Öğrencilerin yüzde 19.1 ve yüzde 28.9'u haftada 1-2 kez, yüzde 62.7 ve yüzde 65.2'si ise ne zaman suç işlerse o zaman babaları tarafından cezalandırıldığını bildirdi.

DİSİPLİN CEZASI ALMA NEDENLERİ
Disiplin cezası alan öğrencilerin yüzde 59.8'inin kınama, yüzde 35.3'ünün kısa süreli uzaklaştırma, yüzde 4.9'unun uyarma cezası aldığı, yüzde 85.3'ünün bir kez, yüzde 7.8'inin iki kez, yüzde 5.9'unun ise üç ve daha fazla kez disiplin cezası aldığı saptandı.

Yüzde 44.1'inin okul içi kavgaya karıştığı, yüzde 16.7'sinin öğretmenle tartıştığı, yüzde 14.7'sinin sigara içtiği, yüzde 14.7'sinin okulda oynanması yasak oyunlar oynadığı, yüzde 14.7'sinin kız öğrencilere laf attığı, yüzde 11.8'inin dersten kaçmayı alışkanlık haline getirdiği, yüzde 7.8'inin evrakta tahribat yaptığı (yoklama kağıdıyla oynama), yüzde 4.9'unun sınavda kopya çektiği ve yüzde 2.9'unun da kılık kıyafet yüzünden disiplin cezası aldığı belirlendi.

Anne-baba arasında sık sık tartışmaların yaşanmasının yaşanmamasına göre yüzde 90, annenin baba tarafından sözlü şiddete maruz kalmasının kalmamasına göre yüzde 72, annenin baba tarafından hem sözlü, hem de fiziksel şiddete maruz kalmasının kalmamasına göre yüzde 70 oranında öğrencinin okulda disiplin cezası alma olasılığını artırdığı saptandı.

Araştırmada, annenin çocuğa olumlu davranmasının olumsuz davranmasına göre yüzde 38, babanın çocuğa olumlu davranmasının olumsuz davranmasına göre yüzde 74 oranında öğrencinin okulda disiplin cezası alma olasılığını azalttığı ortaya çıktı.

ŞİDDET DİSİPLİN CEZASI OLASILIĞINI ARTIYOR
Öğrencinin bir suç işlediğinde annesi tarafından hem sözlü, hem de fiziksel şiddete maruz kalmasının kalmamasına göre okulda disiplin cezası alma olasılığını yüzde 47, baba tarafından hem sözlü, hem de fiziksel şiddete maruz kalmasının kalmamasına göre yüzde 99 artırdığı saptanan araştırmada, öğrencinin annesi ve babası tarafından sadece sözlü şiddete maruz kalması ile okulda disiplin cezası alması arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Bu çalışmanın okulda disiplin cezası alan öğrencilerin almayanlara göre ailede daha çok şiddete uğradığını, ailede hem sözlü, hem de fiziksel şiddete uğramanın okulda uyumsuz davranışlar gösterme ve disiplin cezası alma olasılığını artırdığını gösterdiği belirtilen araştırmada, ancak disiplin cezası olmayanlar arasında da şiddete tanık olan veya maruz kalan öğrencilerin saptanmasının okulda disiplin cezası almada ailede şiddete maruz kalmanın tek başına belirleyici bir değişken olmadığını göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.
Sayfa Yükleniyor...