2012 yılında 4 ay süresince PiST/// Araştırma ve Üretim Odaklı Misafirlik Programı: PIRPIR’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdüren Hera Büyüktaşçıyan’ın bu süreçte geliştirdiği projelerinden biri olan In Situ, 22 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı’nında ilk kez sergileniyor.

Büyüktaşçıyan’ın mekansal bellek, görünen/görünmeyen alan ve buna bağlı olarak zaman kavramının fiziksel/zihinsel mekan kavramı ile ilişkileri üzerine geliştirdiği In Situ, PiST///’in bulunduğu coğrafi konumdan yola çıkıyor. Mekansal, sosyal ve tarihsel bir bellek taramasıyla başlayan bu çalışma Büyüktaşçıyan’ın kişisel belleğinde yer etmiş ve günümüzde artık yersiz kalmış tarihi ‘Pangaltı Hamamı’na odaklanıyor.

1995 yılında aslına uygun olarak inşaa edilmek için yıkıldıktan on sene sonra bir otel olarak karşımıza çıkması dışında hakkında çok kısıtlı kaynak bulunan Pangaltı Hamamı, Büyüktaşçıyan’ın var olmayan bir mekanın tahayyülünü nasıl yapması gerektiğine dair sorular sormasıyla In Situ’de yeniden yerini buluyor.

Özünde hep var olmuş ancak şimdi gün yüzüne çıkarılmış bir mekanın izlerini sürmeye ve hafızasının derinliklerine inerek izleyiciyi farklı zihinsel ve duyusal alanları keşfetmeye davet eden bu yerleştirme ‘modern bir arkeolojik buluntu alanı’ niteliğinde. Görünmeyenin gün yüzüne çıktığı bu alan, zamanla beraber gerek fiziksel gerekse belleksel paklanmayı işaret ederken, aynı zamanda geride kalmış olan parçalarla yeni zihinsel, ultra mekanlar oluşturabilmek için bir zemin alternatifine de işaret ediyor.

Başta arkeoloji ve sanat olmak üzere birçok farklı alanda kullanılan bir terim olan In Situ ‘‘yerinde’’ veya ‘’olduğu yerde zarar görmeden var olabilmiş alan’’ anlamına geliyor.

PiST/// ve Galeri Manâ’nın prodüksiyon desteğiyle ilk kez sergilenecek olan In Situ, 22 Mayıs - 15 Haziran 2013 tarihleri arasında PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı’nda görülebilir.