Greenpeace Gençlik Ekibi Galatasaray Lisesi önünde dev dünya balonları ile yaptıkları basın açıklamasında Türk hükümetinin iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini ve Başbakan Erdoğan’ın “Kopenhag İklim Zirvesi”ne bizzat katılarak diğer ülkelere liderlik örneği göstermesini istedi.

Greenpeace Akdeniz Gençlik Ekibi'nden Cengizhan Şaşmaz, “Kopenhag İklim Zirvesi, dünyanın geleceği için en kritik kararların alınacağı yer olacak. Türkiye’nin Kopenhag’da bulunması ve etkin bir rol oynaması çok önemli. Bu nedenle Başbakan Erdoğan, Kopenhag’da “van minüt” diyerek, diğer ülke liderlerine bu mücadelede önderlik etmelidir” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’da karbon salımı en hızlı artış gösteren ülke konumuna geldiğini söyleyen Şaşmaz “Bu konum ülke olarak bize iklim krizine karşı gerçekçi önlemler almada önderlik etme yükümlülüğü de getiriyor. Bu ülkenin vatandaşları olarak aynı yükümlülüğü hepimiz paylaşıyoruz” diye konuştu.

Greenpeace Akdeniz Gençlik Ekibinden Elif Akoğuz, “İklim felaketinin önüne geçilemezse bunun doğuracağı sonuçlarla bizler yani gelecek kuşaklar yüzleşmek zorunda kalacak. Kopenhag zirvesi ise köprüden önce son çıkış hakkımız ve ona gereken önemi vermezsek, doğuracağı felaketleri bizler yaşamak zorunda kalacağız” dedi Çözümün yenilenebilir enerjilerde olduğunu belirten Akoğuz, Enerji [D]evrimi’ni gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu söyledi. 
Greenpeace, Kopenhag İklim Zirvesi’ne 100 gün kala, dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğü imza kampanyaları ile liderleri Kopenhag’da yapılacak İklim Zirvesine katılmaya ve burada gerçek bir iklim anlaşması imzalamaya çağırıyor.

Greenpeace, Kopenhag zirvesinde ancak gelişmiş ülkelerin karbon salımlarını (1990 yılı seviyesine göre) 2020 yılına kadar yüzde 40 ve 2050 yılında yüz100 oranında düşürdüğü ve gelişmekte olan ülkelere her yıl sağlanacak 140 milyar Dolarlık iklim fonunun oluşturulmasına karar verildiği bir metnin gerçek iklim anlaşması olabileceğini belirtiyor.
Notlar