Asahi isimli gazetenin yaptığı anket sonucunda Japon halkının çoğunluğunun 2011'de tsunaminin tetiklediği nükleer krizden sonra, nükleer güce olan güvenini kaybettiği ortaya çıktı.

Ankete katılanların %57'si reaktörlerin aktif hale gelmesine karşı olduğunu, %80'lik çoğunluk ise, hükümetin santraller için uyguladığı güvenlik önlemlerine güven duymadığını belirtti.

Geçen yıl yaşanan felaketin ardından Japonya'da var olan 54 reaktörün, yalnızca 2'si aktif durumda.

Hükümet, halkına nükleer gücü tekrar benimsetebilmek ve halkın güvenini kazanmak amacıyla reaktörler üzerine stres testleri uyguluyor. Fakat, reaktörlerin yer aldığı bölgelerin yerel yönetimleri, Fukuşima'nın uğradığı hasarı dikkate alarak daha kapsamlı testler uygulanmasının gerektiğini savunuyor.