Kamu hastaneleri özerkleşiyor

Türkiye genelindeki 800 kamu hastanesinin yönetimi, kurulacak Kamu Hastaneler Birliği’ne devredilecek.

Haberler - NTV Haber 05.03.2010 - 16:20

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin başarıya göre puanlandırılacağı ve sınıflara ayrılacağı yeni sistemle kamu kaynaklarının verimli kullanımı, sağlıkta yerinden ve başarı odaklı yönetimi hedefliyor.

Türk Tabipleri Birliği ise sisteme karşı çıkıyor.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarı kamu hastaneleri için devrim niteliğinde değişiklikler öngörüyor. Tasarının ana hatları şöyle;

- 800 kamu hastanesi bulundukları illerde kurulacak Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı olarak çalışacak.

- Birliğin organları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak.

- Birlik, bünyesindeki hastanelerin mali ve idari tüm yetkilerini üstlenecek. Personel planlaması, personel hareketlerinin yönetimi, taşınmaz alımı, ihtiyaç duyulmayan taşınmazların satışı yetkisi de birliklerde olacak.

- Birliğin gelirleri tedavi, ilaç ve malzeme satışlarıyla, SGK'dan alacağı paradan oluşacak, sağlık bakanlığı bütçesinden para aktarılamayacak.

- Birliğin yönetim kurulları, bünyelerindeki hastanelerin sınıflarına göre huzur ücreti alacak.

- Birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında Sağlık Bakanlığı tarafından atanmış baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü ve başhemşire gibi ünvanlı kadrolarda çalışanların görevleri iptal edilecek. En geç 3 ay içerisinde başka kadrolara geçirilecek. Hastanenin yeni kadrosunu birlik belirleyecek. Bu kişiler sözleşmeli olarak çalışacaklar.

- Hastaneler kalite verimlilik esaslarına göre özel hastanelerde olduğu gibi sınıflara ayrılacak. Puanı düşürülen hastane puanını yükseltemezse yöneticiler görevden alınabilecek.

Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Sendikaları ise yeni sisteme karşı çıkıyor. Bu yöntemle kamu hastanelerinin kâr amacı güden kurumlar haline dönüşeceği , vatandaşın ödeyeceği paranın artacağı, sözleşmeli olarak işe alınan sağlıkçıların iş güvencesinin olmayacağı ve düşük ücretle örgütsüz çalıştırılacakları savunuluyor.

Sayfa Yükleniyor...