'Kilit' müdür dönüyor

Gazeteci Hrant Dink’in öldürüleceğine yönelik ihbarları iletmediği iddia edilen Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürük’ün görevden alınmasına ilişkin karar iptal edildi.

Anadolu Ajansı 09.05.2011 - 13:52

'Kilit' müdür dönüyor

Ankara 14. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan Akyürek’in görevden alınmasına ilişkin kararını görüştü.

Mahkeme, Ramazan Akyürek'in İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmasına gerekçe gösterilen Hrant Dink cinayeti kapsamındaki iddialarla ilgili olarak mülkiye başmüfettişleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde Akyürek'e isnat edilebilecek herhangi bir olumsuzluğun ortaya konulamadığı belirtildi.

Kararda, yine Akyürek hakkında suçların önlenmesinde memuriyet görevini gereği gibi yerine getirmediği iddiasıyla ilgili olarak Trabzon Valiliğinin 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yapılan itirazın Trabzon Bölge İdare Mahkemesince reddedilerek kesinleştiği kaydedildi.

Mahkemenin kararında, ''Öte yandan, davalı idare tarafından davacının İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmasını haklı gösterecek başkaca somut bir bilgi ve belge de ortaya konulamadığı anlaşıldığından dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır'' denildi.

Söz konusu nedenlerle İçişleri Bakanlığını’n dava konusu işleminin iptaline karar verildiği ifade edildi.

İHBARLARI İLETMEDİ İDDİASI
Ramazan Akyürek’in adı Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle birlikte gündeme gelmişti.

Polis muhbiri Erhan Tuncel, Dink’in öldürüleceğini o dönemde Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevi yapan Ramazan Akyürek’e bildirdiğini söylemişti.

Akyürek’in Hrant Dink’in öldürüleceği konusunda yapılan 11 ihbardan 1’ini İstanbul’a illettiği ortaya çıkmıştı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...