Konvoylu kutlamalar yasaklanıyor

Türkiye'de vatandaşların sıkça başvurduğu alternatif düğün yöntemlerinden olan sokak düğünleri ile sevinç gösterilerinin vazgeçilmez eğlencesi araç konvoyları yasaklanıyor.

Anadolu Ajansı 25.08.2009 - 10:55

Konvoylu kutlamalar yasaklanıyor

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sokak düğünleri, araç konvoyları, havai fişek gösterileri ve gece kulüplerinin çevreyi rahatsız eden gürültüsünü bitirmeyi amaçlayan ''Çevresel Gürültü Eylem Planı'' tamamlandı.

Planla, hür türlü eğlence programından hava, kara ve demir yollarına, binalardan sanayi tesislerine kadar uzanan tüm alanlarda gürültünün önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'da gece kulüplerinde gürültü ölçümleri yapan genel müdürlük, kulüplerin çevreye rahatsızlık veren gürültülerini de önleyecek.

Konutlar, eğitim, kültür alanları ile yapıları, sağlık tesisleri, otel, dinlenme tesisleri, parklar gibi alanlarda her ne ad altında olursa olsun sokak eğlencesine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, sokak düğünü, kutlama gibi elektronik olarak ses yükseltici, davul-zurna, havai fişek, maytap kullanılarak yapılan açık hava aktivitelerine de izin verilmeyecek.

Bu faaliyetlere, ancak çok hassas kullanımların (hastane, sağlık ocağı ve okul gibi) olmadığı yerlerde veya ilgili belediyece çok hassas kullanımların dışında belirlenecek yerlerde, mevzuatta getirilen kriterlere uyulması şartıyla izin verilecek.

REİNA, SAPPHİRE, SORTİE VE KURUÇEŞME ARENA...
Plan çerçevesinde özellikle İstanbul'daki gece kulüplerinde gürültü ölçümleri yapıldı.

Planda, bu yaz sezonu itibarıyla yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

''Reina, Sapphire, Sortie ve Kuruçeşme Arena istasyonlarından alınan ölçüm sonuçlarına göre, eğlence yerlerinde oluşan gürültü seviyesi sınır değeri aşılmıştır. Beylerbeyi ve Raddison Hotel istasyonu ölçüm sonuçları dikkate alındığında sınır değeri sağlamaktadır. Ancak belirli günlerde, belirli saatlerde eğlence yerlerinde gürültü seviyesi çok yüksek değerlere ulaştığında Beylerbeyi istasyonundan alınan değer de yükselmektedir. Buna bağlı olarak, yaz sezonu gürültü seviyesi ortalamasının üzerine çıkılan bu saatlerde meteorolojik şartların da etkisiyle Beylerbeyi istasyonunun olduğu bölgeden gelen şikayetler de artmaktadır.''

Ülke genelinde ve özellikle yaz aylarında yoğun olarak şikayete neden olan İstanbul Boğazı'ndaki eğlence yerleri, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Bursa gibi sahil kentlerindeki eğlence yerlerinin bulunduğu alanlardan başlamak üzere gürültü kirliliği önlenecek. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili belediyeler ile eğlence yeri sahiplerini de içine alacak şekilde çalışmalar yapılacak.

Planda, konuya ilişkin, ''Türkiye genelinde mevcut eğlence yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsat durumları ile canlı müzik yayını izin durumları ile turizm teşvik kapsamında olan eğlence yerlerinin turizm işletme belgesi durumları belirlenecek, izinli ve işletme belgeli olarak çalışmaları sağlanacaktır'' ifadesi yer aldı.

GEREKSİZ YERE KORNA ÇALMAYIN
Susturucu ve ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtının trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği vurgulanan planda, gürültüye neden olan ve önlenecek faaliyetler şöyle sıralandı:

-Vatandaşların, motorlu taşıtların üzerinde, içinde korna veya ses çıkaran başka bir cihazı gereksiz yere kullanmaması.

-Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin yerleşim alanlarında ve gürültüye duyarlı bölgelerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi veya konumlandırılmaması.

-Havaalanları ve sanayi bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzakta kurulması.

-Yerleşim yerlerinde lokomotif sürücülerinin birbirlerine sesli sinyal vermelerinin yasaklanması.

-Gürültüye duyarlı alanların, iyi bir kent planlaması yapılarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzakta kurulması.

-Yol ve bina inşaatında kullanılan aletlerin konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde belli saatlerde çalışmasına izin verilmesi, tatil günleri ve akşam saatlerinde kullanılmasının önlenmesi.

-Yerleşim yerlerinde, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses yalıtımına önem verilmesi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...