Küre Dağları habitat özellikleri sebebiyle çeşitli doğal makro mantar türlerine ev sahipliği yapar ve mantar türleri yerel halka ekonomik anlamda katkı sağlar. Bunun yanı sıra, mantar türleri flora ve faunayla birlikte biyolojik çeşitliliğin kritik unsurlarıdır ve korunması gerekir. Ancak, Küre Dağları’ndaki makro mantar türleri ve dağılımları hakkında bilimsel veri hali hazırda bulunmuyor. Buna ek olarak, mantar türleri yöre insanı tarafından yanlış yöntemlerle toplanıyor, bu durum mantar popülasyonlarının geleceğini tehdit ediyor.

Yöre halkı farklı mantar türlerinin nasıl işlenebileceği, pazarlama ve pazarlara erişim olanakları konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu sorunların çözümü doğrultusunda Küre Dağları Eko-turizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP), Küre Dağları’nın Şapkalı Gizemi: Mantarlar Projesi’ni yürütüyor.

WWF Türkiye'nin "Türkiye'ni Canı" programıyla da desteklenen projenin amacı, Küre Dağları Milli Parkı ve tampon alanında doğal makro mantarların korunması, tanınması ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesi için diğer korunan alanlarda tekrar edilebilir bir örnek uygulama ortaya koymak. Projenin ilk döneminde, alanda yetişen doğal makro mantar türleri arazi gezileri ile tespit ediliyor. Yereldeki koruma bilincinin artırılması ve besin endüstrisinden farklı paydaşları bir araya getirerek, pazarlama potansiyelinin güçlendirilmesi için foto safari ve saha tanıtım gezileri düzenleniyor. Projenin gelecek döneminde, yöre halkına ve ilgili kuruluşların temsilcilerine yönelik mantarların doğru şekilde teşhis edilmesi ve toplanması ile pazarlama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.