Önce ‘çatışmasızlık’ sonra genel af önerdi

El konulan ve açıklanmayan “yol haritası” AİHM kararıyla 1,5 yıl sonra avukatlarına teslim edildi. 156 sayfalık “yol haritası” 10 ilkeyle beraber 3 aşamalı bir planı içeriyor

03.03.2011 - 07:16

Önce ‘çatışmasızlık’ sonra genel af önerdi

Milliyet'in haberine göre, terörist Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümü konusunda İmralı’da yazıp 15 Ağustos 2009 tarihinde cezaevi yönetimine teslim ettiği ancak savunmasıyla ilgisinin olmaması ve “devletin menfaatlerine aykırı” bulunması nedeniyle idarenin el koyduğu yol haritası, AİHM kararıyla 1,5 yıl sonra avukatlarına teslim edildi.

156 sayfalık “yol haritası” 10 ilke ve 3 aşamalı planı içeriyor. Eylem planında örgütün silahlı güçlerinin yurt dışına çıkarılması, genel af ilan edilmesi ve tartışma yaratan “Öz Savunma Güçleri” ile ilgili de öneriler yer alıyor. İmralı Cezaevi Yönetimi’nin el koyduğu yol haritası nedeniyle örgüt ve BDP tarafından yurt genelinde protesto eylemleri yapılmıştı.

AİHM kararıyla avukatlara teslim edilen yol haritası dün Dicle Haber Ajansı (DİHA) tarafından yayınlandı.

İLKESEL ÇERÇEVE
Türkiye’de Demokratikleşme Sorunları, Kürdistan’da Çözüm Modelleri (Yol Haritası)” başlığı adını taşıyan belge, “Giriş-Kavramsal, kurumsal ve ilkesel çerçeve- Türkiye’de demokrasi sorunu ve demokratik anayasa çözümü- Kürt sorunu ve çözüm olasılıkları- Eylem planı ve Sonuç” bölümlerinden oluşuyor. Öcalan’ın, çözüme ilişkin tespitleri “İlkesel Çerçeve” bölümünde açıklanıyor. Öcalan, 10 başlık altında topladığı ilkeleri kısaca şöyle sıraladı:

- Demokratik Ulus İlkesi: Dil, etnisite, sınıf ve devlete dayanmayan, çok dilli, çok etnisiteli, sınıf ayrımına ve devlet ayrıcalığına yer vermeyen, özgür ve eşit bireylere dayanan demokratik toplumun ulus halini ifade eder.

- Ortak Vatan (Demokratik Vatan) İlkesi: Hiçbir kişinin diğerini, hiçbir topluluğun diğer topluluğu ötekileştirmediği, eşit ve özgürce paylaşılan anavatanların toplamını ifade eder.

- Demokratik Cumhuriyet İlkesi: Devletin demokratik topluma ve bireye açık olmasını ifade eder.

- Demokratik Anayasa İlkesi: Demokratik vatandaşı ve toplulukları ulus-devlete karşı korumayı esas alan toplumsal konsensüsle oluşan anayasadır.

- Demokratik Çözüm İlkesi: Daha çok devlet olmayı hedeflemeyen, devletin uzantısı da olmayan sivil toplumun demokratikleşmesini esas alan çözüm modelidir.

- Bireysel ve Kolektif Hakların Ayrılmazlığı İlkesi: Nasıl ki bireylerden oluşan toplum yine de bireylerin toplamından farklı bir şeyse, aralarında farklılık olsa da, bireysel ve kolektif haklar da aynı toplumun iki farklı yüzünü ifade eder.

- İdeolojik Bağımsızlık ve Özgürlük İlkesi: Demokratik ulus çözümü kapitalist modernitenin pozitivist ideolojik hegemonyasını ve bireycilik olarak yeniden inşa edilmiş liberalist köleliğini aşmadan gerçekleştirilemez.

- Tarihsellik ve Şimdilik İlkesi: Toplumsal gerçeklikler tarihsel gerçekliklerdir. Tarih ve şimdinin doğru kavranışı demokratik ulus çözümü için gerekli bir koşuldur.

- Ahlâk ve Vicdan İlkesi: Hiçbir toplumsal sorun ahlâk ve vicdana başvurulmadan sağlıklı bir çözüme vardırılamaz.

- Demokrasilerin Öz Savunması İlkesi: Öz savunmazsız varlık olmadığı gibi, doğanın en gelişmiş varlığı olan demokratik toplumlar da öz savunmasız gerçekleşemez, varlığını sürdüremez. Demokratik ulusal çözümlerde öz savunma ilkesinin gerekleri karşılanmak durumundadır.

Öcalan, üç aşamalı çözüm planını ise şöyle açıklıyor:

3 AŞAMALI PLAN
- PKK’nin çatışmasızlık ortamını kalıcı olarak ilan etmesi: Bu aşamada tarafların provokasyonlara gelmemeye, güçleri üzerindeki kontrolü sıklaştırmaya ve kamuoyunu hazırlamaya devam etmeleri gerekir.

- Hükümetin inisiyatifiyle TBMM’nin onayından geçmiş ve hazırlayacağı önerilerle hukuki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak bir Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun teşkil edilmesi: Komisyonun teşkilinde tüm taraflar arasında azami muvafakat aranacaktır. Bu komisyonda yapılacak itiraflar ve savunmalara bağlı olarak bir af müessesesi önerilerek, TBMM’ye sunulacaktır. Yasal engellerin bu biçimde kaldırılması halinde, PKK yasadışı konumdaki varlığını ABD, AB, BM, Irak Kürt Federe Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin içinde bulunacağı bir kurulun denetiminde Türkiye sınırlarının dışına çıkarabilecektir.

- Demokratikleşmenin anayasal ve yasal adımları atıldıkça tekrar silahlara başvurmanın zemini kalmayacaktır: Başta PKK’de görev almış olanlar olmak üzere, uzun yıllardan beri sürgün yaşayan, vatandaşlıktan çıkarılmış ve mülteci konumuna düşmüş olanların peyderpey yurda dönmesi başlayacaktır.

'CEZAEVLERİ OKUYOR' PROJESİNDEN O DA YARARLANDI
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan “Cezaevleri Okuyor” projesi ile 380 cezaevinin kütüphanesi zenginleştiriliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Abdullah Öcalan’ın kaldığı İmralı’nın da projeden yararlanacağını söyledi

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...