Şişli Belediyesi'nde 'bedelsiz bina devri' anlaşmazlığı

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediyeye ait 9 binanın bedelsiz ve ilahesiz olarak Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredilmesine ilişkin mahkeme kararına rağmen belediye meclisinin devir kararında direnmesini yargıya taşıdı.

Anadolu Ajansı 21.07.2018 - 10:04

Şişli Belediyesi'nde 'bedelsiz bina devri' anlaşmazlığı

İstanbul Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediyeye ait yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki 9 binanın bedelsiz ve ihalesiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredilmesine ilişkin mahkemenin kararına rağmen devir işleminin belediye meclisinden yeniden geçmesini yargıya taşıdı.

Şişli Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan binalardan 8'i, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı bünyesindeki İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na, belediye meclisi kararıyla bedelsiz olarak 30 yıllığına kiralandı. Belediyenin binalarından biri de vakfa bedelsiz satıldı.

Hayri İnönü, 30 Mart 2014'de Şişli Belediye Başkanı olmasının ardından, söz konusu binaların devrini yargıya taşıyarak, 9 Ağustos ve 7 Haziran 2012'de binaların devriyle ilgili alınan meclis kararlarının "haksız ve hukuka aykırı olduğu ve kamu hizmeti sağlamadığı" gerekçesiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde başvurdu.

Şişli Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Hayri İnönü, 17 Aralık 2015'te kararların kaldırılarak geri alınmasına ilişkin meclise teklifte bulundu. Konuyu görüşen belediye meclisi, 21 Aralık 2015'de müdürlüğün ve İnönü'nün teklifini reddetti.

Bunun üzerine İnönü, yetkisini kullanarak dosyayı yeniden görüşülmesi için meclise iade etti. Belediye meclisi, 8 Ocak 2016'ta önceki kararında ısrarcı oldu. Daha sonra yeniden gündeme gelen teklif, 10 Haziran 2016'da da belediye meclisince reddedildi.

Hayri İnönü, 21 Aralık 2015 ve 10 Haziran 2016'daki meclis kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

"HUKUKA VE MEVZUATA UYGUNLUK YOK"

9 Ağustos ve 7 Haziran 2012'deki meclis kararının iptali istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde savunma yapan Şişli Belediyesi avukatı, taşınmazlarla ilgili kamu yararına uygun olarak işlem tesis edildiğini ileri sürerek davanın reddini istedi.

Mahkeme kararında, Sayıştay'ın, "Söz konusu taşınmazların belediye menfaatine aykırı olarak devredildiği ve taşınmazlara sınırlı ayni hak tesis edildiği, taşınmazların sadece bir vakıf üniversitesine devredilmesinin mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu" yönündeki görüşünün olduğu rapordan bahsetti.

Meclis kararında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilen mahkeme kararında, meclis kararının iptaline hükmedildi.

Bunun üzerine "tapu kaydının iptali ve kiranın kalkması" için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Şişli Belediyesi meclisi üyeleri ise 4 Haziran'daki meclis toplantısında, önerge vererek konuyu gündeme taşıdı. Meclis kararında, mahkemenin iptal kararına rağmen taşınmazların yüksekokulun kullanımına verilmesinin devamı kararlaştırıldı.

İnönü ise karara ret oyu verip muhalefet şerhi koydu. İnönü şerhinde, kararın Belediye Kanunu ve Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı ve hukuken yok hükmünde olduğunu belirterek, mahalli ve müşterek nitelikte bir kamu hizmeti olmadığı, yapılan idari işlemlerin ekonomik ve sosyal verimlilik ilkeleriyle bağdaşmadığı, maliyet, fayda analizine göre belediye ve mahalli halkın menfaatine uygun olmadığını anlattı.

Başkan İnönü, 4 Haziran'daki meclis kararını da yargıya taşıdı. Hayri İnönü, belediye meclisi kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

İnönü, meclis kararının hukuka aykırı olduğunu, telafisi güç zararların doğmasına sebebiyet verecek nitelikte olduğundan davalının cevap süresi beklenmeksizin kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

İnönü ile Şişli Belediye Meclisi arasındaki bina devri anlaşmazlığı konusuna ilişkin dava, ilerleyen günlerde görülecek.

"BİNALAR İADE EDİLENE KADAR YENİDEN ADAY OLACAĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Konuya ilişkin açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, iç hukuk yolları tükenene kadar açıklama yapmayı doğru bulmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şişli halkının malı olan söz konusu binalar Şişli halkına iade edilene kadar, belediye başkanlığı koltuğunda oturmak için yeniden aday olacağımı söyleyebilirim."

Sayfa Yükleniyor...