Kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP'nin açtığı dava karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi üniversitede çalışan uzman hekimlerin muayenehane açmasını engelleyen maddeyi iptal etti. Ancak kamu hastanelerinde çalışan doktorlar için benzer bir durum sözkonusu değil.

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, 1 Ağustos'tan itibaren tam gün hastahanede çalışacak ve muayenehane işletemeyecek.

Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı muayenehanesi de bulunan üniversite hastanelerindeki doktorlara müjde niteliğinde. Bu durumdaki doktorlar muayenehanelerini kapatmak zorunda kalmayacak. Ancak mesai saatleri dışında muayenehanelerinde çalışabilecek.

Bu durum devlet hastanelerindeki hekimleri kapsamayacak.1 Temmuz'dan itibaren devlet hastanelerindeki tüm hekimler tam gün çalışmaya başlayacak. Onların muayenehanesi olamayacak.

Kanuna göre üniversitede çalışan doktorlar 1 yıl içerisinde üniversite veya muayenehane arasında tercih yaptığını bildirmezlerse istifa etmiş sayılacaklardı. Anayasa Mahkemesi’nin kısmi iptal kararıyla böyle bir zorunluluğa gerek kalmadı.

İşyeri hekimleri aynı anda birden fazla işyerinde çalışabilecek.

Askeri hekimler de kamu hastanelerindeki doktorlar gibi muayenehane açamayacak ve tamgün çalışacak.

Yüksek mahkeme tamgün kanunun 1. maddesiyle ilgili başvuruyu da iptal etti. Ancak bu kararla Sağlık Bakanlığı’ndan, kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin döner sermayeden aldıkları ek ödemeyle ilgili yeni bir düzenleme yapması isteniyor. Sağlık Bakanlığı bu düzenleme ile ilgili çalışmalarını gerekçeli karar açıklandıktan sonra yapacak.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği kamu hastanelerinde çalışan doktorların da muayenehane açabilmesi konusunu yargıya taşıyacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ NTV'ye yaptığı açıklamada bunun vatandaşın lehine olmayacağı görüşünü bildirdi.