TÜSİAD'ın Kopenhag yorumu

TÜSİAD'dan Kopenhag'da yapılan İklim Zirvesi'nin ardından yazılı bir değerlendirme geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.12.2009 - 09:25

TÜSİAD'ın Kopenhag yorumu

TÜSİAD'dan İklim Zirvesi'ne ilişkin yapılan değerlendirmede, 2012 sonrası yeni iklim rejiminin diğer ülkeler gibi 'yi de yakından ilgilendirdiği ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Türkiye BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ek 1 ülkeler listesinde yer almaktadır. Türkiye, müzakerelerde tüm göstergelere göre kendisinin gelişmekte olan ülke olduğunu belirtmiş ve ek 1 ülkeleri arasındaki gelişmişlik farklarına dikkati çekmiştir. Müzakere metinlerinde Türkiye'nin her ne kadar gelişmiş ülkeler listesinde yer alsa da özel durumunu teyit eden ve 2001
yılında Marakeş'te alınan karara atıfta bulunması önem taşımaktadır.

Bağlayıcılığı bulunmayan 'Kopenhag Mutabakatı' daha ziyade bir uzlaşı metnidir. Ancak, Haziran 2010'da Bonn'da yapılacak ara toplantıyı takiben resmi bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya en geç Aralık 2010'da Meksika'da gerçekleşecek COP 16 toplantısında varılması hedeflenmektedir. Türkiye bu süreci iyi kullanarak gerekli envanter, veri, bilgi, strateji ve eylem planı çalışmalarını
tamamlamalıdır. Türkiye'nin, yeni oluşacak iklim rejiminde gelişmekte olan ülkelere sağlanması öngörülen teknoloji ve finansman fonlarından faydalanması rekabet gücünü koruması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi açısından hayati önem taşımaktadır.

Kopenhag İklim Zirvesi sonrasında Türkiye'nin AB katılım süreci çerçevesinde çevre faslı müzakereye açılmıştır. Birçok sektörü yatay kesen çevre konusu vizyoner bir bakış açısı ve entegre bir yaklaşım ile ele alınmalıdır. Direktiflere yönelik toplam maliyet, yatırım, detaylı uygulama planları ve uygulama süresini içeren bir etki analizi yapılmalı ve müzakere pozisyonu bu etki analizi ile desteklenmelidir. Bu süreçte yükümlüğü paylaşacak olan özel sektörün, müzakere ve uyum sürecinde aktif rol alması ülke rekabet gücü açısından hayati önem taşımaktadır.''

Sayfa Yükleniyor...