Yuvacık Barajı Davası'nda beraat kararına bozma

Yargıtay, Yuvacık Barajı 'Devlet alımına fesat karıştırdıkları' iddiasıyla yargılanan ve aralarında 10 kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Anadolu Ajansı 12.03.2009 - 16:11

Yuvacık Barajı Davası'nda beraat kararına bozma

Yargıtay, Yuvacık Barajı 'Devlet alımına fesat karıştırdıkları' iddiasıyla yargılanan ve aralarında 10 kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Esma Serhat Güray, dönemin Başbakanlık Müşaviri Mehmet Aydın Karaöz, eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kadri Veziroğlu, Par Danışmanlık yetkilisi Mehmet Bülent Özgün, dönemin Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürleri Ata Murat Kudat, DPT Müsteşar Yardımcısı Mehmet Yavuz Arınsoy, dönemin Hazine Müsteşarlığı Sosyal Sektörler Koordinasyon Daire Başkanı Bahaettin Gülgör, Güriş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Yamantürk, dönemin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Osman Emed ve Gama Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer hakkında, üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı ve sanıkların suçu işlediklerine dair kesin ve yeterli delil bulunamadığından beraatlerine karar vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu.

-KANUNA AYKIRI BİLİRKİŞİ HEYETİ VE YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU-

Daire'nin kararında, sanık Esma Serhat Güray hakkında, suç teşkil ettiği iddia edilen eylemiyle ilgili ek iddianame düzenlenmesi konusunda yazılan yazının sonucu beklenilmeden ve gereği yerine getirilmeden hüküm kurulmasının bozma nedeni sayıldığı belirtildi.

Kararda, ''Baraj yapımı konusundaki uygulamalar ve ihale mevzuatından anlayan bilirkişilerden oluşturulacak heyetten rapor alınması istenildiği halde, mahkemece nasıl tayin edildikleri anlaşılamayan bilirkişilerin, il adli yargı adalet komisyonu tarafından her yıl düzenlenen listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilmediği, seçilmeme gerekçesinin de mahkeme kararında gösterilmediği'' belirtildi. Daire'nin kararında, bu durumun kanuna aykırı olduğu vurgulandı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda da ''Baraj yapımında hazine ve belediyenin zararına işlemlerin olup olmadığının, hak ediş raporlarındaki fiyatlar ile rayiç fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı, varsa hazine ve belediyenin zararında olan işlemlerin neler olduğu, haksız çıkar sağlanıp sağlanmadığı'' konularında yeterli açıklamaların yapılmadığı ifade edildi.

Kararda, bu nedenlerle hazırlanan bilirkişi raporunun içeriğinin yetersiz olduğu ve yetersiz rapora dayanılarak hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...