1 Mayıs Bayramı

17.04.2009 - 11:09

Tasarı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında kutlamanın nerede yapılacağı tartışıldı.

Öneriler