40 yıldır demir dövüyor

Halit Çıkrıkçı, Bursa'daki tarihi çarşıda kalan son 3 demirciden biri.