Mayınlı araziler konusunda uzlaşılamadı

02.06.2009 - 18:05

Danışma kurulunda iktidar ile muhalefet uzlaşma sağlayamadı.

Öneriler