Şeyhin elini öpme kuyruğu

05.10.2009

Müritleri Nakşibendi Tarikatı şeyhinin elini öpmek için kuyruğa girdi.

Öneriler