Sorumsuz baba

Anahtarı evde unutan baba, kızını iple bağlayarak yukarı çekti.