Vekille polis barıştı

21.01.2010 - 18:02

Soysal: İşçilere yapılan orantısız güç kullanılmasını unuttuk.

Öneriler